ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Έτοιμη να ξεκινήσει η ΤΕΡΝΑ το μεγάλο υβριδικό στο Ρέθυμνο!

Μπορεί η ΤΕΡΝΑ να έχει βάλει, προς το παρόν, στον “πάγο” το φαραωνικό έργο των αιολικών πάρκων των 1000 μεγαβάτ στην Κρήτη, αλλά έχει ως πρώτη προτεραιότητα τον υβριδικό σταθμό των 50 μεγαβάτ στους Ποταμούς Αμαρίου!

Φράγμα των Ποταμών Αμαρίου

Πρόκειται για την κατασκευή Υβριδικού Σταθμού παραγωγής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 50 MW, στο Φράγμα Ποταμών όπου θα εγκατασταθούν τρεις αναστρέψιμες μονάδες των 25 MW και 10 αντλίες των 3,20 MW.

Ο Υβριδικός Σταθμός περιλαμβάνει και δύο αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 81 MW, στις κορυφές Φρούδια- Λυγιάς και Τρούλα της ανατολικής Κρήτης. δικτύου του νησιού.

Η αξία της επένδυσης ξεπερνά τα 240 εκατ. ευρώ, με προφανή αναπτυξιακά αποτελέσματα, ειδικά υπό την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής αξίας της επένδυσης αποτελεί εγχώρια προστιθέμενη αξία, όπως λέει η ΤΕΡΝΑ και ο ΟΑΚ.

Μάλιστα κατά την τετραετή περίοδο κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 800 θέσεις εργασίας, ενώ περίπου 30 μόνιμες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά την περίοδο λειτουργίας.

Σημαντικά οφέλη από την επένδυση θα έχει και η Τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς σε ετήσια βάση θα της αποδίδεται ποσό της τάξης των 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπερδιπλάσιο θα είναι το ποσό που θα καταλήγει ετησίως στον ΟΑΚ!

Το έργο έχει λάβει  ήδη άδεια παραγωγής, καθώς και μία σειρά από απαραίτητες αδειοδοτήσεις, όπως η έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, το ΔΕΔΔΗΕ, και πλέον μένει η τελική και πιο κρίσιμη άδεια: η άδεια εγκατάστασης που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης που θα γίνει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συνολικού έργου.

Ο σταθμός

Οι μονάδες παραγωγής ΑΠΕ, αποτελούνται από δύο (2) αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 89,1 MW (49,5 MW και 39,6 ΜW αντίστοιχα), χωροθετημένα στον Δήμο Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. 1.2 Σταθμός ελεγχόμενων μονάδων παραγωγής Ο Σταθμό Ελεγχόμενης Παραγωγής, χωροθετείται πλησίον του Φράγματος Ποταμών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και αποτελείται από τρεις (3) αναστρέψιμες μονάδες Francis σταθερών στροφών, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Παραγωγή: 2 x 25 MW = 50 MW (+1 x 25 MW εφεδρική). Άντληση: 3 x 36 MW = 108 MW. 1.3 Αντλιοστάσιο Το αντλιοστάσιο αποτελείται από δέκα (10) αντλίες μεταβλητών στροφών 10 x 3,216 MW = 32,16 MW (+2 x 3,216 MW εφεδρικές), χωροθετημένο πλησίον του Φράγματος Ποταμών. – Άνω & Κάτω Δεξαμενή Μία (1) λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 1.200.000 m3, χωροθετημένη στην περιοχή «Γκαργκάνη» Χαρκίων του Δήμου Ρεθύμνης, θα αποτελεί των άνω ταμιευτήρα του έργου, ενώ ως κάτω δεξαμενή θα χρησιμοποιείται ο ταμιευτήρας του Φράγματος Ποταμών.

Ο Υβριδικός Σταθμός παραγωγής ενέργειας, είναι μια μονάδα ΑΠΕ που συνδυάζει Υδροηλεκτρικό Σταθμό και Αιολικό Πάρκο.

Χρησιμοποιεί δύο δεξαμενές νερού, την «κάτω» που είναι ο ταμιευτήρας του φράγματος Ποταμών και την «άνω» που θα κατασκευαστεί στην περιοχή Χάρκια.

Με την ενέργεια που παράγουν αιολικά πάρκα που θα κατασκευαστούν για τον σκοπό αυτό, τροφοδοτούνται οι αντλίες και ποσότητα νερού μεταφέρεται από την «κάτω» στην «άνω» δεξαμενή. Η αντίστροφη κίνηση του νερού από την «άνω» στην «κάτω» δεξαμενή, λειτουργεί ακριβώς όπως ένας υδροηλεκτρικός σταθμός, παράγοντας «πράσινη» ενέργεια και μάλιστα όταν το ηλεκτρικό σύστημα της περιοχής το απαιτεί (μονάδα αιχμής).

Τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα συγκριτικά αποτελέσματα της προσομοίωσης του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρήτης που εκπονήθηκε από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ: Ο ΥΣ θα καλύπτει το 4,48% της ετήσιας ενεργειακής ζήτησης της Κρήτης. Με την ένταξη του ΥΣ στο ΣΗΕ Κρήτης:

 • Η συμβολή των θερμικών μονάδων περιορίζεται από 79,45% σε 74,53% της ζήτησης.

• Η συνολική παραγόμενη ενέργεια από τις συμβατικές μονάδες της Κρήτης μειώνεται κατά 6,2%. Ειδικότερα, η παραγόμενη ενέργεια από τις ατμοηλεκτρικές μονάδες μειώνεται κατά 1,7%, η παραγόμενη ενέργεια από τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου κατά 3,4%, η παραγόμενη ενέργεια Diesel Αθερινόλακκου κατά 11,1%, η παραγόμενη ενέργεια Diesel Λινοπεραμάτων κατά 35,6% και παραγόμενη ενέργεια από αεριοστροβίλους κατά 55,9%.

 • Οι εκπομπές CO2 μειώνονται κατά 5,3%.

 • Το κόστος καυσίμου μειώνεται κατά 5,5%. • Το κόστος εκπομπών CO2 μειώνεται κατά 5,3%.

Κρίνεται ως ένα φιλικό περιβαλλοντικά έργο, με μηδαμινές επιπτώσεις στο περιβάλλον, που θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην Κρήτη και στην σταθεροποίηση του δικτύου. Οι μειώσεις των ρύπων από τους υφιστάμενους συμβατικούς σταθμούς της ΔΕΗ στην Κρήτη είναι μεγάλες και σημαντική η ωφέλεια του Δημοσίου από την εξοικονόμηση συναλλάγματος. Το έργο θεωρείται ότι έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι πρωτοποριακό, με προοπτική να επεκταθεί άμεσα και να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης και το οποίο θα αποφέρει σημαντικά και μακροχρόνια οφέλη στην ανάπτυξη της Κρήτης.

Οι θέσεις εργασίες που θα δημιουργηθούν στα 5 χρόνια της κατασκευής θα ξεπεράσουν τις 800, ενώ θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 40 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά την διάρκεια των 25 ετών της λειτουργίας του. Τέλος, όσον αφορά την συμβολή του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 230.000.000 €, στην τοπική αλλά και εθνική ανάπτυξη, εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη προς τους ΟΤΑ στους οποίους θα εγκατασταθεί το έργο, καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.