ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Διδασκόντων Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου

Ο Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) Ρεθύμνου ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Κορμούλης ΑΒΕΕ για την προσφορά ξύλινου εποπτικού υλικού (κύβων) που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΖΙΑΦΑΛΙΑ