ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ευχές του Συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής στο νέο επίσκοπο

«Ως τω Κυρίω έδοξε ,ούτω και εγένετο , είη τ’ όνομα Αυτού ευλογημένον «(Ιώβ α΄21)

Δόξα τω εν Τριάδι φανερουμένω Θεώ , τω καταστίσαντι εν τη Εκκλησία , άλλους με Επισκόπους, άλλους διδασκάλους , ετέρους δε λειτουργούς και κήρυκας της Αυτού Αληθείας.

Έμπλεοι χαράς και αγαλλιάσεως επί τη επαξία εκλογή Σας , υπό του από Ρεθυμνης & Αυλοποτάμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κου Ευγενίου Β΄και της περί αυτού Ιεράς Συνόδου, εις Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου, αναμιμνησκόμεθα του Κυριακού εκείνου Λογίου «ουδέ καίουσι  λύχνον και τιθέασιν αυτό υπο τον μόδιον αλλά επι την λυχνίαν και λάμπει πάσι τοις εν τη οικία» (Ματθ. Ε΄15).

Οντως Σεβασμιώτατε και φίλτατε μοι κ.κ. Πρόδρομε  , δια της αναδείξεως Σας εις το ύπατον της Αρχιερωσύνης αξίωμα, ετέθης ως λύχνος επι την λυχνίαν της εν Κρήτη Αποστολικής Εκκλησίας , ίνα εξ αυτής εκπέμπης και επιδαψιλεύης τω εμπιστευθέντι Σοι ποιμνίω της παλαιφάτου Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου, εκλεκτή εκλογάδα του Χριστού, το ιλαρόν φως της αγάπης σας, φως και της εγνωσμένης περι τα εκκλησιαστικά και διοικητικά θέματα και πράγματα , σοφίας και εμπειρία σας.

Με βαθεία συγκίνηση αποδεχόμενοι του Θεού την κλήση και της Εκκλησίας την σεπτήν εντολή, εκ μέρους των αποδήμων Ρεθυμνίων της Αττικής , οι του ιστορικού Συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» , που  ξέρουν να διακρατούν τα ζώπυρα της ευσέβειας και τις παραδοσιακές τους αξίες , αυτές που του χάρισαν την επίζηλη θέση που κατέχει σήμερα ανάμεσα στους ανθρώπους, εμπνεόμενοι, εκ της πόλεως του πνεύματος , των γραμμάτων  των τεχνών και του πολιτισμού, Σας αναφωνούμεν το ΑΞΙΟΣ   και αναμένουμε με ανοικτάς αγκάλας στην πανέμορφη και αγλαόφημη αυτή πόλη, στην έδρα της ιστορικής και περιώνυμης Μητροπόλεως Ρεθύμνου & Αυλοποτάμου , τον τόπο όπου έγινε το λίκνο της κρητικής αναγεννήσεως.

Σεβασμιώτατε Σας καρτερούμε , ώστε να ανέβουμε χέρι-χέρι στον Ψηλορείτη της πνευματικής ζωής της Αγίας μας Εκκλησίας, έχοντας στον λογισμό και την καρδιά μας , το ιστορικό Αρκάδι μας, το ιερώτερο έδαφος της Κρήτης , το Άγιο φυλακτό της και όσους έπεσαν εκεί ηρωικά , για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδας την ελευθερία. Το Αρκάδι που δεν διδάσκει διχόνοια αλλά καταδικάζει την μισαλλοδοξία και την βαρβαρότητα . Το Αρκάδι που εκπέμπει μήνυμα εθελοθυσίας , ελευθερίας οικουμενικών διαστάσεων και αγάπης.

Διαδέχεστε αγίους , εναρέτους διακεκριμένους Ιεράρχας , άνδρας σοφούς, δεξιότατους περι την διοίκησιν, άγρυπνους φύλακας των παραδόσεων της Εκκλησίας και του Γένους. Αλλά έχετε περικείμενον σοι νέφος μέγα Αγίων , ιδιαιτέρως των θαυματουργών Τεσσάρων Νεομαρτύρων των Βλατάδων εκ της πόλεως ταύτης, και της  πολιούχου Αγ. Βαρβάρας ενισχυόντων σε , ευλογουντων και παραδειγματιζόντων σε. Σκέπη και βοήθεια Σας η Παναγία η Χαρακιανή αλλά και η Παναγία των Μυριοκεφάλων και η Κυρία των Αγγέλων .

Χαιρόμαστε ,διότι έρχεστε στο Ρέθυμνο την αγιασμένη, την ιστορική και ηρωική γή ,όπου αποτελεί και την έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης , φυτώριο νέων μελλοντικών επιστημόνων , που διψούν να λάβουν την ευλογία σας.  Ο λόγος του Χριστού στους Αποστόλους «καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ καγω πέμπω υμας» ισχύει πρώτα για τους Επισκόπους ως ενδυνάμωση.

Εμείς τα απόδημα τέκνα Σας , τα οποία διακρατούμε την παράδοση του τόπου μας , και τα οποία όπου κι αν βρίσκονται, τιμούν την ευγενική καταγωγή τους  , Ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας , όπως ο δια την ημών σωτηρίαν σαρκωθήναι καταδεξάμενος Κύριος , Σας χαρίζη υγειαν αμεταπτωτον, έτη πολλά , καλλικαρπα και να Σας ενισχύη , ίνα συνεχίζητε να προσφερητε απροσκόπτως τας πολυτίμους υπηρεσίας και την διακονίαν σας εκδαπα-νώμενος ήδιστα υπερ του παλαιφατου θρόνου της τετιμένης θεοσώστου Μητροπόλεως Ρεθύμνου & Αυλοποταμου , της Εκκλησίας της Κρήτης, επ’ αγαθω της Αγίας ημών Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας προς  δόξαν Κυρίου.

Ασπαζόμενοι την δεξιάν Σας και αναφωνούντες και πάλιν ΑΞΙΟΣ , διατελούμεν μετα σεβασμού και εν  Χριστώ αγάπης.

                                                 ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΛΑΤΑΚΗΣ

                              ΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟΦΥΛΑΞ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ