ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

GSSkills: Δεξιότητες σε Γεωθερμικές και Ηλιακές εγκαταστάσεις – Πρόκληση στην αειφορία

Ενώ οι νέες τεχνολογίες και οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε ζήτηση δεξιοτήτων και ειδικεύσεων στον τομέα των κατασκευών, ορισμένα από τα εγγενή χαρακτηριστικά του, όπως η χαμηλή της ελκυστικότητα, οι διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται.

Επιπλέον, οι δυσκολίες στην αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων μεταξύ των χωρών περιορίζουν την κινητικότητα των εργαζομένων. Αυτό αποτελεί συμπέρασμα της Αναλυτικής Έκθεσης που εκπονήθηκε από το Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Οικοδομικού Τομέα (ECSO), με στόχο την επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα.

Ο στόχος του προγράμματος GSSVet Geothermal and Solar Skills, Δεξιότητες σε Γεωθερμικές και Ηλιακές εγκαταστάσεις, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Erasmus+, Βασική Δράση 1, είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και διδακτέας ύλης στις εγκαταστάσεις γεωθερμικών και ηλιακών συστημάτων ΑΠΕ, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για νέες δεξιότητες ηλεκτρολόγων και υδραυλικών που εργάζονται σε γεωθερμικές και ηλιακές εγκαταστάσεις.

Το Δεκέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε η διεθνής κατάρτιση 20 επαγγελματιών εκπαιδευτών στον τομέα των ΑΠΕ, που υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Βερολίνο. Οι εκπαιδευτές συμμετείχαν σε αλληλεπιδραστικές συναντήσεις με συναδέλφους από επαγγελματικά ιδρύματα, συναφή ιδρύματα και διοικητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης με βάση το σύστημα διττής εκπαίδευσης, που εφαρμόστηκε στη Γερμανία.

Οι χώροι κατάρτισης ήταν: το Εκπαιδευτικό Κέντρο LDI, το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF), όπου ενημερώθηκαν για την εκπαιδευτική πολιτική για τον ενεργειακό τομέα στη Γερμανία. Είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε εργαστήρια με συνομηλίκους στο Επιμελητήριο Ειδικευμένων Βιοτεχνών, στο Γερμανικό Γεωθερμικό Σύλλογο και στην Geo-En Energy Technologies GmbH. Επιπλέον, το περιεχόμενο της κατάρτισης επεκτάθηκε σε εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η επιχειρηματικότητα, οι έξυπνες κατοικίες και οι διεπιστημονικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εργάζονται αποτελεσματικά με ανθρώπους από άλλους κλάδους που χρειάζονται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης – ECTE (www.ecte.gr) και στη σελίδα του προγράμματος http://www.ecte.gr/ecte-projects/geothermal-and-solar-skills -erasmus-ka1 /.

Η εταιρική σχέση αποτελείται επίσης από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Erasmus+, Βασική Δράση 1.