ΑΠΟΨΕΙΣ

«Η Γυναίκα στην Πολιτική»

Η συμμετοχή και η ενασχόληση των γυναικών στην πολιτική καθημερινότητα του τόπου μας είναι ένας τομέας που θα έπρεπε να μας προβληματίζει περισσότερο. Οι γυναίκες αποτελούν το 51% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Ωστόσο, σε ότι αφορά θέσεις της πολιτικής ή γενικότερα θέσεις εξουσίας, οι γυναίκες οι οποίες έχουν ενεργό ρόλο είναι σημαντικά λιγότερες.

Στον Δυτικό Κόσμο, πολλές χώρες έχουν αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Ακόμη και σήμερα, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εμπόδια στη συμμετοχή τους, όπως η έλλειψη υποστήριξης, οι στερεότυπες και οικογενειακές πιέσεις, και η έλλειψη πρόσβασης σε εκπαίδευση και εμπειρία. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική είναι σημαντική για την προώθηση των γυναικείων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, καθώς και για τη δημιουργία ενός διαφορετικού πολιτικού πεδίου. Επιπλέον, κατά την γνώμη μου η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε πιο ανθρωπιστική και βιώσιμη πολιτική. Αν οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στην πολιτική εξουσία, αυτό θα οδηγήσει σε μια πολιτική πλατφόρμα που εκπροσωπεί διαφορετικές φωνές και αντιλήψεις. Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των γυναικών είναι ακόμη χαμηλή σε σχέση με τους άνδρες. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πρόοδοι και πολλές γυναίκες έχουν αναλάβει πιο σημαντικούς ρόλους στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει στις γυναίκες το βήμα και την δυνατότητα να αναδειχθούν μέσα από τον χώρο της πολιτικής καθώς η συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια ανέρχεται σε ποσοστό 42%. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ιστορία της Ελλάδας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ως Άρτεμις είναι η πρώτη φορά που επιλέγω να εκθέσω τις ιδέες μου και να ασχοληθώ με τα κοινά. Η επιλογή μου αυτή είναι καθαρά από αγάπη για τον τόπο μας, το Ρέθυμνο. Είμαι μια νέα δυναμική νοσηλεύτρια, απόφοιτη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και αφιερώνω σημαντικό χρόνο στις δραστηριότητες γύρω από τον εθελοντισμό.

Πιστεύω ακράδαντα στην γυναικεία ευρηματικότητα και σε όσα μπορεί να προσφέρει σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής.