ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Ημερίδα για την κυκλική οικονομία στα τυροκομεία και οινοποιεία της Κρήτης

H Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεών της για την Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας, έχει σε εξέλιξη διαβούλευση στον Πρωτογενή Τομέα στην Κρήτη. Ξεκινώντας την προσπάθεια αυτή, έχουν επιλεγεί για αρχή δύο κλάδοι παραγωγής προϊόντων: των τυροκομικών προϊόντων και του κρασιού. Οι κλάδοι αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Τοπική Οικονομία.

Στις 29 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή, η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει Ημερίδα-Συνάντηση Εργασίας στο Ηράκλειο (Ξενοδοχείο Galaxy), στην οποία έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι Τοπικών Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης. Σκοπός της Ημερίδας είναι η από κοινού συζήτηση και αναζήτηση πιλοτικών εφαρμογών της Κυκλικής Οικονομίας.

Η δραστηριότητα αυτή, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SCREEN – Synergic Circular Economy across European Regions –Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την ανάπτυξη της Kυκλικής Οικονομίας (HORIZON 2020), οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως Εταίρος. Γενικότερα, απώτερος στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι η εισαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας διαχρονικά, σε όσο το δυνατό περισσότερους κλάδους στην αναπτυσσόμενη Τοπική Οικονομία.

Ώρα έναρξης της ημερίδας 09:00.

Για πληροφορίες, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (τηλ 2813 410110, 125 κες Ε. Χατζηγιάννη και Μ. Στεφανάκη).

Το πρόγραμμα:

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, Ξενοδοχείο Galaxy, Λεωφ. Δημοκρατίας 75, Ηράκλειο Κρήτης
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018,

Ξενοδοχείο Galaxy, Λεωφ. Δημοκρατίας 75, Ηράκλειο Κρήτης

9:00-09:30  Προσέλευση-Εγγραφές

09:30-09:45 Χαιρετισμοί

09:45-10:00 Δράσεις και Συνέργειες της Περιφέρειας Κρήτης για την Κυκλική Οικονομία Δρ. Ελένη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρεια Κρήτης, Συντονίστρια Ευρωπαϊκού Προγράμματος SCREEN

10:00-10:15 Η Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση και Αξιοποίηση Αγροβιομηχανικών Υπολειμμάτων και Αποβλήτων Δρ. Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής, Σχολή Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ΤΕΙ Κρήτης

10:15-10:30 Παράταση Χρόνου Ζωής Προϊόντων Τυροκομίας- Δημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων Δρ. Άννα Ψαρουλάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας/Ζωονόσων, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

10:30-10:45  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Κυκλική Οικονομία. Το έργο ROAD-CSR (Interreg EU)  Γιάννης Μαυρογιάννης, Σύμβουλος Έργου, ΑΝΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.

10:45-11:00 Ο Ρόλος του cluster στην Κυκλική Οικονομία – Η περίπτωση  «Delights Of Crete»  Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης, Χημικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, Συντονιστής cluster που συμμετέχουν οι εταιρείες ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΒΕΑ, ΒΕΡΟ ΚΡΗΤΙΚΟ, ΒΙΟΧΥΜ

Διάλειμμα

1η Παράλληλη Συνεδρία:

Στρογγυλό Τραπέζι για την Αλυσίδα Αξίας της Oινοποιίας

Συντονιστές: Δρ Μαρία Κανδηλογιαννάκη, Δρ Βασίλης Τζανακάκης

12:00-12:15 Η Φαρμακευτική και Κοσμητική Αξιοποίηση Οινικών Αποβλήτων (οινολάσπη)
Δρ. Μαριλένα Καμπά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας
Δρ. Ηλίας Καστανάς, Καθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

12:15-12:30  Η Προστιθέμενη Αξία, οι Ιδιότητες και η Δυνατότητα Αξιοποίησης των Βιοενεργών Συστατικών των Αποβλήτων των Οινοποιείων
Δρ. Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Φυτών, Γεωπονική Σχολή, ΤΕΙ Κρήτης

12:30-12:45 Ο Οινοποιητικός Κλάδος υπό το Πρίσμα της Κυκλικής Οικονομίας
Νίκος Μηλιαράκης, Οινοποιός και Πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Κρήτης

12:45-14:30 Παρεμβάσεις-Τοποθετήσεις από συμμετέχοντες του κλάδου

                                                 2η Παράλληλη Συνεδρία:

Στρογγυλό Τραπέζι για την Αλυσίδα Αξίας της Τυροκομίας,
Συντονιστές: Ελένη Καργάκη, Δρ. Αλίκη Καρούσου

12:00-12:15 Διαχείριση Ορού Γάλακτος – Νομοθετικό Πλαίσιο Ζαχαρίας Σωμαράς, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής , Περιφέρεια Κρήτης

12:15-12:30 Δυνατότητες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων Τυροκομίας στην Ανθρώπινη Διατροφή Δρ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

12:30-12:45 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων και Κυκλική Οικονομία. Μια Διαχρονική Προσέγγιση – Μια Σύγχρονη Απαίτηση
Δρ. Αλέξανδρος Στεφανάκης, Κτηνίατρος, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤΕΕ Π. Κρήτης
Βουτζουράκης Νικόλαος, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος M.Sc., ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

12:45-13:00 Αξιοποίηση Υπολειμμάτων Τυροκομείων για την Παραγωγή Βιοαερίου στην Κρήτη Δρ. Αλέξανδρος Υφαντής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος SYCHEM

13:00-14:30 Παρεμβάσεις-Τοποθετήσεις από συμμετέχοντες του κλάδου

Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

15:00-15:15 INTERREG MED: “SYNGGI” Συνέργειες για την Πράσινη Κοινότητα (Green Growth), Κοινές Δράσεις, Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δρ. Δημήτρης Κοκοσιούλης, Εκπρόσωπος MED Green Growth Community Horizontal Projects

15:15-16:00 Συμπεράσματα – Προτάσεις – Επόμενα βήματα