Ισχυρές βροχές στη Βόρεια Ελλάδα- επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη

Η κακοκαιρία «Θάλεια» επηρεάζει τη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη 06/08 με μεγάλα ύψη βροχής και σημαντική κεραυνική δραστηριότητα. Στην Κρήτη όμως επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες. Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο νησί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Σύνταξη άρθρου: Κ. Λαγουβάρδος,
Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών