Κενές θέσεις φαρμακείων εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της  Π.Ε. Ρεθύμνης, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr η γνωστοποίηση κενών θέσεων φαρμακείων εντός της Π.Ε. Ρεθύμνης, κατά την 31/12/2019.

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, ενημερώνουμε ότι υποβάλλονται  οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2020 στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης, οδός Ζαμπελίου 34 (1ος όροφος, γραφείο 6) ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο email ygeiamerimna.per@crete.gov.gr.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  στο τηλέφωνο της υπηρεσίας: 2831343314.