ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Κοινό αίτημα των Επιμελητηρίων Κρήτης για συμμετοχή στην περιφερειακή γνωμοδοτική επιτροπή του αναπτυξιακού νόμου

Όπως είναι γνωστό, τα Επιμελητήρια αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και, μεταξύ των άλλων, έχουν σκοπό την παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.

Με τις αποφάσεις με αριθ. πρωτ.: α) 67780/27456/22-8-2011 και β) 116232/48719/21-12-2011 του Περιφερειάρχη Κρήτης συγκροτήθηκε και συστήθηκε η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή Σύγκλιση», όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα, του γνωστού ως Αναπτυξιακού Νόμου.

Με έκπληξη διαπιστώνεται η απουσία εκπροσώπων των Επιμελητηρίων της Κρήτης στην εν λόγω Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Στις 6/3/2012 πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης κοινή σύσκεψη των τεσσάρων Προέδρων των Επιμελητηρίων της Κρήτης με σκοπό τη χάραξη κοινής πολιτικής σε θέματα και προβλήματα αρμοδιότητάς τους, στα πλαίσια του ρόλου τους ως συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών οργάνων της Πολιτείας και των μελών τους.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων: α) Ηρακλείου κ. Εμμ. Αλιφιεράκης, Χανίων κ. Ιωάν. Μαργαρώνης, γ) Λασιθίου κ. Θωμάς Χαριτάκης, δ) Ρεθύμνης κ. Γεώργ. Γιακουμάκης.

Μεταξύ των άλλων, συζητήθηκε και το θέμα της ανυπαρξίας εκπροσώπων των Επιμελητηρίων της Κρήτης στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Με δεδομένα: α) το γεγονός ότι τα Επιμελητήρια εκπροσωπούν την επιχειρηματική κοινότητα της Κρήτης, συγκεκριμένα περισσότερες από 53.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, β) το γεγονός ότι τα Επιμελητήρια συγκαταλέγονται μεταξύ των φορέων που είναι ειδικοί σε θέματα επενδύσεων, αφού μεταξύ των σκοπών τους είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, κοινή θέση και των τεσσάρων Προέδρων είναι η ανάγκη τροποποίησης των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης και η πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπων των Επιμελητηρίων στην εν λόγω Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, απεύθυνε έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, με το οποίο ζητείται τροποποίηση των σχετικών αποφάσεών του και η πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπων των Επιμελητηρίων στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου.