ΑΠΟΨΕΙΣ

Κρίσιμο το μελλοντικό στοίχημα για τον Τουρισμό στο Ρέθυμνο

Ο Τουρισμός είναι κρίσιμος για την ευημερία πολλών οικονομιών παγκοσμίως. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις πόλεις υποδοχής, αυξάνοντας τα έσοδα και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα συμβάλλει στο να βελτιώνει τις υποδομές. Είναι μία απλή εξίσωση, την οποία όλοι μπορούμε χωρίς πολύπλοκες σκέψεις, να καταλάβουμε, ανεξαρτήτου διαφορών στις ιδέες.

Η δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας δεν αφορά μονάχα στον τουριστικό κλάδο. Ενισχύεται παράλληλα ο τομέας της γεωργίας, επικοινωνιών, υγείας, εκπαίδευσης, κλπ. Από την άλλη οι δυνητικοί επισκέπτες γνωρίζουν τον πολιτισμό, την τοπική γαστρονομία τις παραδόσεις, κι έτσι διαμορφώνεται μία τοπική ιδιαίτερη ταυτότητα. Από τον τουρισμό, επωφελούνται οι πάντες, σε αυτό το πλαίσιο συνεχούς αλληλεπίδρασης.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, κάτι γνωστό ήδη από τη δεκαετία του ’70. Ως αποτέλεσμα έχουν συγκεντρωθεί και προσελκύονται σημαντικά κονδύλια για αναπτυξιακά έργα δημόσιου συμφέροντος. Οι κάτοικοι της περιοχής μας, επωφελούνται από ευκαιρίες για οικονομική πρόοδο σε πολλούς τομείς.

Στο Ρέθυμνο ο Τουρισμός έχει το μερίδιό του με τουριστικές επενδύσεις υψηλού βεληνεκούς. Το μέλλον του κρίνεται ευοίωνο, όμως την ίδια στιγμή, αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία που πρέπει να κερδίζεται συνεχώς. Η Δημοτική Αρχή και η ομάδα της, έχει να αντιμετωπίσει 1) τη μετά-covid εποχή, 2) τον έντονο ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα, και 3) τις διάφορες κρίσεις όπως ενεργειακή κρίση, πόλεμοι, τιμές αγαθών, έλλειψη ανθρωπίνων πόρων,  με σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. Μην ξεχνάμε, συν τοις άλλοις, και τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ τουριστικών προορισμών εντός Κρήτης.

Ο πλέον ακόμα πιο προσεκτικός σχεδιασμός με επαγγελματικά και επιστημονικά εργαλεία είναι βαρύνουσας σημασίας. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα τα οποία παρέχονται σήμερα, ώστε να σχεδιαστεί με ιδιαίτερο τρόπο η πολιτική τουρισμού στο Ρέθυμνο. Τούτο θα συμβάλλει ώστε να αναβαθμιστεί ο όμορφος προορισμός μας, σε υψηλότερες θέσεις στις προτιμήσεις των στοχευμένων επισκεπτών. Η μεγιστοποιηση της ελκυστικότητας του Ρεθύμνου ως προορισμός, θα προέλθει από μία προσεκτική πολιτική. Ένα από τα κύρια μελήματα αυτής είναι η προσέλκυση στοχευμένου κοινού με κριτήρια ποιοτικού βάθους.

Η ανάλυση όλων των δεδομένων και ο καθορισμός των κριτηρίων – επιλογών, θα οδηγήσει στην κατάρτιση και ανανέωση ενός στρατηγικού πλάνου marketing. Η προσέγγιση οφείλει να γίνει με τη σύνδεση των χαρακτηριστικών του προορισμού, και της στοχευμένης αναβάθμισής του, συνδυάζοντας τις ανάγκες δυνητικών στοχευμένων μεριδίων πελατείας.

Το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών θα συμβάλλει στον καθορισμό του μελλοντικού τουριστικού brand “Ρέθυμνο”. Χαρακτηριστικό σωστής μελέτης και οργάνωσης, είναι κυρίως η κατηγοριοποίηση του εισερχομένου δυναμικού ανάλογα, τις εξυπηρετούμενες ανάγκες του. Εν συνεχεία στο πλαίσιο βρίσκεται η καταγραφή και δημιουργία διαφοροποιημένων τουριστικών και οργανωμένων προϊόντων (συνεδριακός τουρισμός, yachting, trekking, αθλητικός, κλπ). Εν κατακλείδι βρίσκεται η σωστή μελέτη της ενδυνάμωσης των περιόδων που συνήθως δεν υποδεχόμαστε επισκέπτες. Ο στόχος είναι να βρεθούν οι αγορές και προϊόντα, που θα εξυπηρετήσουν ανάγκες σε τέτοιες περιόδους, με στόχο την ομαλοποίηση ροής εισερχομένων πελατών.

Όλες αυτές οι πολιτικές, και όχι μόνο,  θα αποτελέσουν, μια νέα χάραξη υγιούς αειφόρου και βιώσιμου τουρισμού.

Ο Δήμαρχος Γιώργης Μαρινάκης και η εξαιρετική ομάδα που τον απαρτίζει, θα εργαστούμε, με την εμπειρία που έχει ήδη δημιουργηθεί, σε μία νέα κατεύθυνση τουριστικής πολιτικής. Βασικός άξονας της,  είναι η συνεργασια της ομάδας δηλαδη ο άνθρωπος στο κέντρο των συναποφάσεων.  Ο σκοπός είναι να πετύχουμε τους μελλοντικούς στόχους ως ακόμα πιο σημαντικός προορισμός στη Μεσόγειο.

* Ο Κώστας Φάλαγγας είναι Ξενοδόχος & Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με  το συνδυασμό της Νέας Αντίληψης του Γιώργη Μαρινάκη