Κρήσσες Διηγήσεις: «Αφορμές» (10η)

Από τον Ματθαίο Ι.Τσιριμονάκη

Μια φορά ’τον’ ένα αντρόϋνο απού ζιούσανε καλά. Μιας κοπανιάς [1]μπαίν’ ο διάολος τ’ αντρούς κι εξάνοιγε τη γειτόνισσα.

Σιάζουντα, καλαφαντίζουντα, στην υστεριά[2] δεν τζ’ έφτανε μόνο τούτονα παρ’ αμάνι ζαμάνι [3]να βρουν αιτία να πνίξουνε την κακομοίρα τη γυναίκα του. Να τη ζυγώξουνε για να παντρευτούν.

Ίντα να τση βρει να τήνε δείρει, να βαγεστήσει[4], να σηκωθεί να γκάψει[5] μοναχή τζη.

« Κατέεις ίντα να κάμης για να τση βρεις αιτία να τη δείρεις;»

« Ίντα;»

« Εδά ’ναι καλοκαίρι, αί πούρι[6]; Να πάεις ν’ άψεις φωθιά στην καμινάδα, να σιμώσεις, να κάνεις πως θα πυρώνεσε, να τση φωνίαξεις να’ρθει κι αυτή να πυρωθεί. Δεν θα -ν-έρθει και θα βρεις αφορμή να τη δείρεις. Να τση παίξεις πολλές, ε!»

« Ομπανέ[7] θα κάμω κατά [8]που μούπες και να ’σαι ξέγνοια! «

Πάει στο σπίτιν του και το βράδυ πιάνει άφτει ντουμάνι φωθιά. Φωνιάζει τση γυναίκας του:

« Έλα να πυρωθείς!»

Έκείνης είχε πάει έναν πουλάκι και τση ‘πε το και το.Σαν τζη φώνιαξε,σιμώνει στη φωθιά ,απλώνει τα χέρια τζη, να πυρωθεί και λέει:

« Αχ! Ίντα καλή απού ’ναι η φωθιά, χειμώνα, καλοκαίρι,να βάνουνε τον άντρα μου, απάνω να με δέρνει.»

Πάει καλά, ο άντρας δεν ηύρε αφορμή να τη δείρει, ούτε είπε πραμμα.Ταχυάς πάει σ’ τη ξελογιάστρα και της λέει το και το.

« Ιδέ η πουτάνα το κατάλαβε! Ταχυά απού θα πάεις στα ξύλα, ότι θα γαέρνεις με το λιανό[9] φορτωμένο ξύλα, να το βάλεις κώλου-κώλου μέσα στην αυλή. Εφτό δε θα θέλει να μπει. Εσύ να φωνιάζεις και να βλαστημάς. Θα πεταχτεί τότες η κερά σου να σε μαλώσει . Δόσ’ τση μια με το στελιάρι[10],απού λαλείς [11]το γάϊδαρο,στη κεφαλή να τήνε μπαφιάσεις[12]!»

« Καλό!!!»

Ταϋτέρου ρωτά τηνε:

« Θέλεις μπρε ξύλα;»

« Νάχα σε φωτίσει ο θεός να κάμεις τούτηνα τη μπρόβα[13]!»

Πάει στα ξύλα και όντεν έφτανε στην οξώπορτα, γυρίζει το γάϊδαρο με τα πισινά.Η γυναίκα του τονε θωρεί.Σαν είδε πως ο γάϊδαρος ’βανε αντισκάρι[14],πάει και τον έσερν’ ίσια μέσα απού την ορά.Πήγε,πάλι, ένα πουλάκι κι είπε τζη ούλα τα καθέκαστα.

« Όλο απ’ ομπρός θα μπαίνει;Ας μπει και μια φορά με τον πισινό!..»

Βοηθά του και βάνουνε το γάιδαρο μέσα.Σαν εξεφόρτωσε πάει σ τση γειτόνισας και λέει:

« Πήγαινε στο διάολο κι εσύ και το καλό σου, μα πότε δε θα βρω αφορμή τση γυναίκας μου να τηνε χωρίσω!»


[1] Φορά

[2] Στο τέλος.

[3] Ντε και καλά.

[4] Αγανακτήσει

[5] Φύγει.

[6] Λοιπόν.

[7] Ακριβλως,βέβαια.

[8] Όπως.

[9] Γαϊδούρι.

[10] Κομμάτι ξύλο.

[11] Οδηγείς.

[12] Να την κάνεις να αγανακτήσει.

[13] Πράξη.

[14] Αντιστεκόταν.