ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Πάνορμο – Πέραμα Μυλοποτάμου

H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της εργολαβίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 29ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ-ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ» θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό 25 Πάνορμο – Πέραμα και συγκεκριμένα από το σημείο 0+400,00 μ. από τη διασταύρωση για Πάνορμο της εισόδου από τον Β.Ο.Α.Κ., έως το σημείο 0+780,00 μ προς Πέραμα, για το διάστημα από Δευτέρα 29-01-2024 έως Πέμπτη 29-02-2024.

Οι οδηγοί θα χρησιμοποιούν για την πρόσβαση τους από Πάνορμο προς Πέραμα και από Πέραμα προς Πάνορμο στο σημείο αυτό παραπλήσιο τμήμα του παλαιού επαρχιακού δρόμου που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για την διέλευση οχημάτων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις αναφερόμενες οδηγίες. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 342/2023 (Πρακτικό Νο 22/07-12-2023, ΑΔΑ: ΨΣΥΤ7ΛΚ-Ω6Η ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.