ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι ΤΣΙΡΙΜΟΝΑΚΗΣ

Μάχη εις το Θέρισσο (1821) 2ο

(Δημώδες) – Α ΜΕΡΟΣ
Επιμέλεια: Ματθαίος Ι. Τσιριμονακης

Μα ψήσετε μου ‘ναν καβέ[1] και βάλετε και γάλα,

να κάτσω να συλλογιαστώ να σας τα πω μεγάλα.

-Αϊντέστε[2] εσείς οι Καστρινοί κ΄ οι μαλικιάν[3] αγάδες

να πάμε να πατήσωμε Χανιώτικαις μαδάραις.

Αϊντέστ’ εσείς οι Καστρινοί κ’ εσείς οι Ρεθεμνιώταις,

να πα να ξεμιστέψωμε[4] τσοι Τούρκους τσοι Χανιώταις.

Και τον Καψάλη είχανε πρώτον σερασκέρη[5],

σ’ ούλης τση Κρήτης την τουρκιά δεν ήτον άλλο ταίρι.

Κι ο Αγγριολίδης ήλεγε πούτονε μετρημένος:

-Μουστάφ’ αγά το Θέρισο δεν το θωρώ καϋμένο!

-Δε θέλω γω, γιορτάσιδες[6]σήμερα τα’ ορμηνειαίς [7] .

Δεν έχω τα δοξάρια[8] σας μηδέ και τσι καρδιαίς σας,

γιερά[9] ‘νιε τα δοξάρια μου τα μέσα και τα όξω,

τα θάρρη μου ‘χω σ’ το ραμπή[10] πως χίλιους θα σκοτώσω.

Μα ‘θελ’ ο θιός κ’ η μοίραν του κ’ ήρθε το ριζικόν του,

κιανένα δεν εσκότωσε παρά τον απατόν του.

Ταϋτέρου[11]των το πήγανε σ’ τον ομαλό χαμπέρι[12],

Πως πρωϊμοζώχτηκε[13] σ’ το Θέρισο τ’ ασκέρι.

-Αντέστε[14] εσείς οι γλήγοροι κ’ εσείς οι πορπατάροι[15],

Σ’ το Θέρισο μας φέρανε πεσκέσι[16] τον Καψάλη.

Σ’ τσοι Λάκκους κατεβαίνουνε και κάνουνε κοσούλτο[17].

-Ατζέμπα [18]και θα πράξωμε[19] σήμερα με τον Τούρκο;

Απάνω να μοντάρωμε[20] να μην τσοι φοβηθούμε,

κι άρματα θενά πάρωμε και ρούχα θα φορούμε.

Σ’ την εκκλησία μπήκανε για να λουτρουηθούνε

Και τσι παρακάλεσαις από κειά ξεκινούνε.

Μα ότι κ’ επροβάλανε σ’ το Κέντρι σ’ το μουράκι[21],

μια μπαταριά[22] παίξανε πως έρχονται μιντάτι[23]


[1] Καφέ.

[2] Ελάτε.

[3] Πλούσιοι.

[4] Ξεπαστρέψουμε.

[5] Αρχιστράτηγο.

[6] Συνεταίροι,

[7] Συμβουλές

[8] Τόξα σας.

[9] Στερεά,

[10] Θεό.

[11] Γρήγορα.

[12] Είδηση.

[13] Μαζεύτηκε νωρίς.

[14] Πηγαίνετε.

[15] Πεζικάριοι.

[16] Δώρο.

[17] Συμβούλιο.

[18] Άραγε.

[19] Πολεμήσουμε.

[20] Ορμήσουμε.

[21] Κορυφή.

[22] Πυροβολισμό.

[23] Επικουρία.