ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Ομιλία – συζήτηση για γονείς μαθητών ΣΤ’ Δημοτικού

Στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, τα τρία σχολεία της περιοχής του Μασταμπά δηλαδή το 13ο Δ.Σ, το 15ο Δ.Σ και το 16ο Δ.Σ, συνδιοργανώνουμε την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00-20:30, στο αμφιθέατρο του 15ου Δ.Σ, ομιλία-συζήτηση για τους γονείς των μαθητών/τριων της ΣΤ΄ Δημοτικού, προκειμένου να βοηθηθούν οι ίδιοι, να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους σχετικά με την ομαλή μετάβαση των παιδιών τους στο Γυμνάσιο και να συζητήσουν για τους τρόπους που μπορούν να διευκολύνουν την οικογένεια στη μεταβατική αυτή φάση.

Η ομιλία έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου και  υλοποιείται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης.

Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι μια σημαντική εμπειρία  στη ζωή των παιδιών, καθώς περνούν από το γνώριμο στο άγνωστο, κάτι που αφορά τόσο στην αλλαγή της εκπαιδευτικής βαθμίδας ,όσο και στην αναπτυξιακή αλλαγή, καθώς το παιδί εισέρχεται στην εφηβεία. 

Έχει  παρατηρηθεί από σχετικές έρευνες ότι αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται στην προσαρμογή αυτή, εκφράζουν φόβο, άγχος, μοναξιά και συχνά παρουσιάζουν πτώση της σχολικής τους επίδοσης.

Είσοδος Ελεύθερη.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων:
Μένη Εμμανουηλίδου – 16ο Δ.Σ,
Μαρίνα  Σούκα – 13ο Δ.Σ,
Ανδρέας Ι. Μπενάκης – 15ο Δ.Σ.