Μοριοδοτούμενο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου»

Έναρξη Προγράμματος: 10 Μαΐου 2019

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης/ ΚΕΜΕΙΕΔΕ του Π.Κ. στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας με θέμα: «Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου».

Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι να προάγει τη θετική συναισθηματική ανάπτυξη και την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων/οδυνηρών πλευρών της ανθρώπινης ζωής, μέσα από εκπαιδευτικές μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότερες, οι οποίες αφορούν (ενδεικτικά):

 • Την «άρση» του ταμπού του θανάτου
 • Την κριτική παιδαγωγική απέναντι στη βία και το θάνατο
 • Τη συνειδητοποίηση της θνητότητας με τρόπο που να δίνεται περαιτέρω νόημα και αξία στη ζωή
 • Την αντιμετώπιση του πένθους στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων
 • Τη σύγκριση διαφορετικών τρόπων βιώματος και έκφρασης του πένθους μεταξύ των πολιτισμών
 • Τη διαχείριση του άγχους και του φόβου του θανάτου
 • Την ενσωμάτωση της έννοιας του θανάτου και της απώλειας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων ως μέρος κάθε μαθήματος
  Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:
 • Ιστορία και ιστορία της εκπαίδευσης – η παιδεία ως «ένας άταφος νεκρός»…
 • Λογοτεχνία και ποίηση – ευαισθητοποίηση απέναντι στην απώλεια
 • Η τέχνη ως εμπειρία συμφιλίωσης με το γεγονός του θανάτου
 • Αντικείμενα/εκθέματα του μουσείου, τα οποία μιλούν για την απώλεια και το θάνατο, δίνοντας νέο νόημα στη ζωή
 • Καθημερινότητα, ανθρώπινες σχέσεις και μεταβάσεις στη ζωή μας
 • Διαπολιτισμικότητα – ο τρόπος που πενθούν διάφοροι πολιτισμοί και αμοιβαία κατανόηση του ενός προς τον άλλο
 • Κοινωνική διάσταση του πένθους, η βία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία, επετειακοί και συμβολικοί θάνατοι
 • Τρομοκρατία του θανάτου και άσκηση εξουσίας
 • Έμφυλη διάσταση/ έμφυλος θάνατος
 • Νέες τεχνολογίες/ εικονικότητα (ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινούμενα σχέδια, κινηματογραφικές ταινίες, ειδησεογραφικά δελτία)
 • Το νεκροταφείο ως παιδαγωγικός χώρος αναστοχασμού μεταξύ ζωής και θανάτου

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (εφαρμοσμένη παιδαγωγική), με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, και σε ένα συνεχώς ανανεούμενο πεδίο, πέρα από τα συμβατικά μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα προσφερθούν παιδαγωγικές/ εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης/ μάθησης μέσα από την εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στις αρχές μιας διευρυμένης παιδαγωγικής λειτουργίας του μουσείου.

 • Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 28 εβδομάδες (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα – ετήσιας διάρκειας) / 320 ώρες.
 • Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.
 • Μέθοδος διδασκαλίας: μικτή (εξ αποστάσεως – τηλεδιάσκεψη και ασύγχρονη εκπαίδευση και δια ζώσης)
 • Μετά το πέρας του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται: α. Βεβαίωση παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης. β. Συνοδευτικό έντυπο europass με απόδοση των Ευρωπαϊκών Βαθμών ECVET

Κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα: 540 ευρώ σε δύο δόσεις.
Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/03/2019 έως 19/04/2019, ηλεκτρονικά.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.kemeiede.org/προγραμματα/μουσειοπαιδαγωγικη/παιδαγωγική-της-απώλειας-και-του-θανάτου
Email: info@kemeiede.org
Τηλ επικοινωνίας: 2831077587, 2831077641, 6979775251

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ιωάννης Ιερωνυμάκης
ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ