ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Νέα προκήρυξη θέσεων ιατρών ΕΣΥ στην Κρήτη

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 49607/ 07-09-2021 προκήρυξη για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

Για την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης συνολικά προκηρύχτηκαν 41 θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  αρχίζει την 23/09/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει την 07/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.  

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης,  www.hc-crete.gr.

Ειδικότερα οι θέσεις έχουν ως εξής:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει την 23/09/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει την 07/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.  

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης,  www.hc-crete.gr.