ΝΙΚΗ: Γιατί η Κυβέρνηση δεν μείωσε τους έμμεσους φόρους;

Το ερώτημα που τίθεται είναι ότι, εφόσον το 2021 επιτεύχθηκαν υψηλότεροι στόχοι εσόδων από τους προβλεπόμενους, γιατί η Κυβέρνηση δεν μείωσε τους έμμεσους φόρους, τουλάχιστον στα είδη πρώτης ανάγκης, για την μείωση της ακρίβειας και την ανακούφιση των πολιτών;

Η εισήγηση του Ανδρέα Βορύλλα, βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της ΝΙΚΗΣ, για το σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών με τίτλο “Κύρωση Απολογισμού Κράτους οικονομικού έτους 2021 β) Κύρωση Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κεντρικής Διοίκησης, από 1/1/2021 έως 21/12/2021”, στην Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους (7/11/2023).