ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνης υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών σε άσκηση καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας

O Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της ΕΣΕΕ, θα πραγματοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2023.

Μετά από πολλά χρόνια το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου, επέτυχε να διοργανώσει σεμινάρια για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Στις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν με σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών.

Με την παρακολούθηση των προσφερόμενων, από τον Εμπορικό Σύλλογο σεμιναρίων, θα υπάρξει σημαντική βοήθεια στις επιχειρήσεις λόγω της αποφυγής επιπλέον κόστους για την σύννομη λειτουργία τους.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης:

  • 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2023 για το Α΄ Τμήμα, 16:00 με 21:00
  • 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2023, για το Β΄ Τμήμα, 09:00 με 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Εμπορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, τηλ: 28310 55095, στην Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Τσικιντίκου Αθηνά 694.39.101.88 και μέσω e-mail: esreth@yahoo.gr