Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων για τις προσλήψεις αναπληρωτών Θεολόγων

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στην υπουργό Παιδείας με θέμα τις ελλιπείς προσλήψεις αναπληρωτών θεολόγων για το διδακτικό έτος 2019 -2020:

«Κυρία Υπουργέ,

Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στις 11-10-2019 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των 306 εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στη γ΄ φάση προσλήψεων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το τρέχον διδακτικό έτος 2019 – 2020 δεν περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί Θεολόγοι. Αλλά και στις δύο προηγούμενες φάσεις προσελήφθησαν ελάχιστοι, συνολικά είκοσι επτά, αριθμός που δεν καλύπτει τις ανάγκες ούτε ενός διαμερίσματος της Ελλάδος.

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων εκφράζει την απορία και τη θλίψη του γι’ αυτό το έλλειμμα και εν τέλει την άδικη αντιμετώπιση των Θεολόγων. Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών που χάνονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πανελληνίως, εξαιτίας της ελλείψεως Θεολόγων καθηγητών, είναι τεράστιος. Το μάθημα των Θρησκευτικών δεν διδάσκεται, μολονότι είναι υποχρεωτικό για τους Ορθόδοξους μαθητές, για την εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής που είναι «η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και η διάπλαση των Ελλήνων σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την Κρήτη, επί εβδομαδιαίας βάσεως, χάνονται 913 ώρες διδασκαλίας των Θρησκευτικών. Για να καλυφθούν απαιτείται η πρόσληψη 39 θεολόγων αναπληρωτών, 10 στο Ν. Χανίων, 6 στο Νομό Ρεθύμνης, 19 στο Νομό Ηρακλείου και 4 στο Νομό Λασιθίου. Επίσης, παραμένουν ακόμη αδιάθετες 14 ώρες στα Χανιά.

Ελπίζοντας ότι η στάση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, αλλά συνακολούθως και με την πρόσληψη Θεολόγων εκπαιδευτικών θα αλλάξει επί των ημερών σας, διατελούμε εν τιμή.

Για το ΔΣ του Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων

Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Τσακιράκης 
Η Γενική Γραμματέας Ελένη Βασσάλου».