ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Ο σχεδιασμός και οι δράσεις του Δήμου Ρεθύμνου στην διαχείριση της ρύπανσης από πλαστικά

Επιτυχής και εποικοδομητική σε επίπεδο ενημέρωσης και ανταλλαγής χρήσιμων απόψεων, ήταν η Ημερίδα Ενημέρωσης που διοργανώθηκε στις 28 Ιουνίου στα πλαίσια ολοκλήρωσης της 1ης φάσης του έργου PLASTECO, του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE, στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Οι εργασίες της Ημερίδας διεξήχθησαν διαδικτυακά, συνθήκη που επέτρεψε τη διευρυμένη συμμετοχή ενδιαφερομένων πολιτών. Η συμμετοχή ήταν αρκετά υψηλή δεδομένου ότι στην ατζέντα της Ημερίδας περιλαμβάνονταν θέματα εθνικού ενδιαφέροντος τα οποία ανέλυσαν καταρτισμένοι εισηγητές- εκπρόσωποι θεσμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το PLASTECO, επικεντρώνεται στις πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων και τις πρακτικές μεθόδους καθαρισμού παράκτιων περιοχών από τη ρύπανση πλαστικών.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ημερίδας, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα βασικά αποτελέσματα του έργου, καθώς και το σχέδιο δράσης του Δήμου Ρεθύμνης, το οποίο εξελίσσεται σε δύο άξονες κι έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ένα χρόνο.

Σε ότι φορά τη θεματολογία της Ημερίδας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η εισήγηση του κ. Στάθη Σταθόπουλου ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου σε σχέση με το περιβάλλον, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου καθώς και της κας Ελένης Καργάκη από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας στον τομέα διαχείρισης των πλαστικών. Εξίσου σημαντική ήταν των κ. κ. Λεμπιδάκη και Αμανάκη/εκπροσώπων της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης», οι οποίοι ανέλυσαν τη διαδικασία για τη διαχείριση των αγροτικών πλαστικών εκ μέρους της εν λόγω κρητικής επιχείρησης, τις δράσεις της ενώ προέβησαν σε γενικότερη ενημέρωση του κοινού σε σχέση με την ευρύτερη αγορά και τις καλές πρακτικές διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων.

Ο κ. Νίκος Τσονιώτης παρουσίασε την καινοτόμο πρωτοβουλία «SKG Makers» και η κα Αλεξία Μαχαίρα εκπρόσωπος της αλυσίδας Σ/Μ ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσίασε τις δράσεις που υιοθετεί η επιχείρηση σε επίπεδο διαχείρισης των πλαστικών.

Ο διάλογος που αναπτύχθηκε στη λήξη των εισηγήσεων , αποτέλεσε πεδίο ανταλλαγής γόνιμων ιδεών και προτάσεων καθώς και τοποθετήσεων άξιων να ληφθούν υπόψη στο μελλοντικό σχεδιασμό και την επίτευξη των στόχων του έργου PLASTECO.