ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Οι νέες ειδικότητες του Δ. ΙΕΚ Ρεθύμνου

Περισσότερες κατά 36% θα είναι φέτος οι θέσεις στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, κ. Γεώργιου Βούτσινου, καθορίζονται οι ειδικότητες και οι θέσεις που διατίθενται ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Ειδικότερα οι ειδικότητες του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου και ο αριθμός θέσεων για το παράλληλο μηχανογραφικό είναι οι παρακάτω:

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 20 θέσεις
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) 20 θέσεις
  • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 20 θέσεις
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 20 θέσεις
  • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20 θέσεις
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 20 θέσεις
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 20 θέσεις
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 20 θέσεις
  • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 20 θέσεις
  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 20 θέσεις

Συνολικά 22.436 θέσεις διατίθενται μέσω παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, έναντι 16.544 θέσεων της περσινής χρονιάς, ποσοστό αύξησης 36%. Οι εν λόγω θέσεις προσφέρονται από όλα τα δημόσια Ι.Ε.Κ., δηλαδή τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εξ αυτών, οι διατιθέμενες θέσεις του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αυξάνονται σε 18.460 από 14.200, ποσοστό αύξησης 30%

Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2023. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν. για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί πέντε εξάμηνα: Τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες.

Δ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
http://www.iekreth.gr/
Ε. Παχλά & Σ. Πέτρουλα, Περιβόλια Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310-53969  & 53970
Email: mail@iekreth.gr