ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Οι θέσεις της ΠΑΣΚΕ για τα ναυπηγεία

Οι θέσεις της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Εργαζομένων για τα ναυπηγεία

Οι μεγάλες ναυπηγικές μονάδες της χώρας μας υπήρξαν για δεκαετίες πυρήνες ανάπτυξης και, τεχνογνωσίας, προς όφελος της κοινωνίας με την απασχόληση που δημιουργούσαν, της οικονομίας αλλά και της άμυνας της χώρας με τη ναυπήγηση πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που αναλάμβαναν.

Πολλά προγράμματα εξυγίανσης έμειναν ημιτελή και οι προτάσεις των εργαζομένων μέσω των θεσμικών τους εκπροσώπων υιοθετήθηκαν εν μέρει ή και καθόλου.

Το γεγονός αυτό, είχε αλλά και έχει σαν αποτέλεσμα, να παρεισφρύουν ιδιώτες επενδυτές – συνήθως ευκαιριακοί – ως εργολάβοι, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, τις επενδύσεις και την τεχνογνωσία προσπαθούν να αξιοποιήσουν προς όφελος τους υπάρχουσες συμβάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όταν τα κοντόφθαλμα επιχειρησιακά τους σχέδια ολοκληρώνονταν, αποχωρούσαν από τα Ναυπηγεία αφήνοντας τα σε δυσμενέστερη θέση από όταν τα παρέλαβαν.

Τέλος, θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι, ο εμπορικός στόλος της Ελλάδας είναι ο τρίτος ισχυρότερος στον κόσμο, μετά την Κίνα και την Ιαπωνία.

Παρά ταύτα και ενώ τόσο η Κίνα όσο και η Ιαπωνία έχουν επενδύσει στα Ναυπηγεία τους καθιστώντας τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα του κόσμου, στη χώρα μας τα Ναυπηγεία απαξιώνονται και συρρικνώνονται στερούμενα Ναυπηγικής πολιτικής με αναπτυξιακό πρόσημο.

Τα Ναυπηγεία της Χώρας μας μπορούν να ξαναγίνουν ενεργές και προσοδοφόρες μονάδες που θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση αλλά ταυτόχρονα στην θωράκιση της Εθνικής Άμυνας και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύ των Ε.Δ.

Προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΑΣΚΕ σταθερά διεκδικεί:

• Ναυπηγική πολιτική που θα προκρίνει την υγιή επιχειρηματικότητα εξασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον, με αναπτυξιακό πρόσημο που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια της λειτουργίας των Ναυπηγείων και που θα προσφέρει ταυτόχρονα στην οικονομία, στη κοινωνία και στην Άμυνα της Χώρας.
• Συμμετοχή και ισομερισμός των Ναυπηγείων των αναθέσεων του Πολεμικού Ναυτικού σύμφωνα και με τις εξοπλιστικές του ανάγκες.
• Σταθερή και πλήρης εργασία, αναπτυξιακή διεύρυνση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης με ταυτόχρονη διασφάλιση και μεταφορά της πολύτιμης τεχνογνωσίας από τους παλαιούς στους νεότερους εργαζόμενους.
• Διασφάλιση των υπαρχόντων εργαζομένων και των υπαρχουσών θέσεων εργασίας τους.
• Άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.
• Πλήρης εφαρμογή των υπαρχόντων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
• Απορρίπτουμε το εργολαβικό μοντέλο απασχόλησης, τις ατομικές συμβάσεις, τις άτυπες μορφές εργασίας και την μετατροπή των Ναυπηγείων σε μικρές περιοχές ειδικών οικονομικών ζωνών όπου κυριαρχεί η ασυδοσία, η εργοδοτική αυθαιρεσία και αναδεικνύεται η παντελής έλλειψη εργασιακών δικαιωμάτων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.