ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Π.Ε.Δ. Κρήτης: Απαγορεύεται η χρηματοδότηση συνδυασμών- υποψηφίων από οφειλέτες των Ο.Τ.Α.

Απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς συνδυασμούς και προς τους υποψήφιους, Περιφερειακούς και Δημοτικούς συμβούλους, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων Περιφερειών ή Δήμων για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους Επικεφαλής των οικείων Συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος του Επικεφαλή του Συνδυασμού.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στην Ιστοσελίδα της Π.Ε.Δ. Κρήτης στο παρακάτω Link.