ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΙΜΕΤΑΚΗΣ

«Πανεπιστήμιο και διαφάνεια» του Αχιλλέα Ζιμετάκη

Σε προηγούμενο μου άρθρο (για όσους έτυχε να το διαβάσουν) είχα αναφερθεί στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ως ενδιαφερόμενος για την εκμετάλλευση του, και την αναμονή μου για τα πρακτικά σχετικά με την ανάθεση σε ιδιώτη έναντι ευτελούς ενοικίου και πλασματικών εξόδων συντήρησης του.

Επανέρχομαι στο ίδιο θέμα αφού υπό την απειλή για παραλαβή των πρακτικών με εντολή εισαγγελέα, κατάφερα επιτέλους τέσσερις μήνες μετά, να τα έχω και να ενημερωθώ για την διαδικασία που ακολούθησε η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Α.Δ.Π.Π.Κ.)

Η ανακοίνωση με περίληψη πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης εκμετάλλευσης του ακινήτου (ξενώνας το Σπίτι της Ευρώπης) και η δημοσίευση της έγινε στις 29/11/2018. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων έπρεπε να έχουν κατατεθεί έως τις 4/2/2019 και ώρα 12.00.

Σύμφωνα με τα αντίγραφα των πρακτικών που παρέλαβα με ημερομηνία 6/6/2019 κατατέθηκαν 6 προτάσεις. Η 1η στις 7/12/2108, η 2η στις 20/12/2018, η 3η στις 17/1/2019 η 4η στις 31/1/2019 και οι υπόλοιπες 3 την τελευταία μέρα στις 4/2/219 από τρεις υποτίθεται διαφορετικούς ενδιαφερόμενους με 3 συνεχόμενους αριθμούς πρωτοκόλλου Ρ27, Ρ28, Ρ29 !!!

Σύμφωνα –πάντα με τα πρακτικά- τα Μέλη του Δ.Σ. αποσφράγισαν τις προσφορές στις 14/2/2019 οποίες ήταν:

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1ος2.500 €6.000 €
2ος3.000 €23.081 €
3ος2.750 €7.000 €
4ος587 € τα πρώτα 5 χρόνια40.523 €
5ος1.800 €85.700 €
6ος2.000 €100.000 €
7ος1.700 €150.000 €

Όπως φαίνεται στον πίνακα, ο 2ος (δηλαδή εγώ) πρόσφερε μεγαλύτερο μίσθωμα από όλους και πραγματικό ποσό συντήρησης, ενώ ο 7ος μικρότερο ενοίκιο και υπερβολικό ποσό συντήρησης.

Πάντοτε σύμφωνα με τα πρακτικά το Δ.Σ. ομόφωνα προέκρινε τις προτάσεις του 4ου, του 5ου και του 6ου και αποφάσισε να καλέσει ΜΟΝΟ αυτούς προκειμένου να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Και όταν στις 25/2/2019 προσήλθαν οι δύο από τους τρεις (ο τρίτος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης), το Δ.Σ. αποφάνθηκε πως οι επικρατέστερες κατά σειρά είναι του 6ου, του 5ου και του 4ου αλλά ομόφωνα αποφάσισαν να εισηγηθούν στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης να παραχωρήσει προς εκμετάλλευση τον ξενώνα με το σύνολο του εξοπλισμού του στην 6η προσφορά…που αφορά κατασκευαστική εταιρεία!

Δεν χρειάζεται να έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης κάποιος για να καταλάβει τι και πως έγινε. Ο απλός λαός λέει «τι κάνει μιάου μιάου στα κεραμίδια». Η όλη σκηνοθεσία, να κατατεθούν οι προσφορές των «επικρατέστερων» την τελευταία μέρα, με συνεχόμενο αύξοντα αριθμό, να ανοιχθούν οι προσφορές δίχως την παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, να προσκληθούν μόνο οι τρεις από τους επτά, και τελικά να επιλεγεί μία κατασκευαστική εταιρεία που δίνει το χαμηλότερο μίσθωμα και «υπόσχεται» συντήρηση ύψους 100.000 € (θαρρείς και θα γίνει ανέγερση νέου κτιρίου, και φυσικά ως κατασκευαστική εταιρεία μπορεί άνετα να παρουσιάζει εικονικά τιμολόγια), ΔΕΝ ΤΙΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΟΥΤΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που «υποτίθεται» ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση της περιουσίας του.

Δεν θα κάνω ένσταση επειδή η όλη αδιαφανείς μεθοδολογία δείχνει σε ποια χώρα ζούμε, ποιοι διδάσκουν τους φοιτητές, ποιοι νοιάζονται για την δημόσια περιουσία και μόνο αηδία μου προκαλούν όλα αυτά. Συμβαίνουν όμως όταν δεν ανήκεις σε «κλίκα». Ειλικρινά κρίμα.

Αχιλλέας Ε. Ζιμετάκης, τουριστικός πράκτορας