ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»

ΚΕΚΑΠΕΡΠαράταση υποβολής αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού καλεί του ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο «ΑΓΡΟΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» +.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του αγροτουρισμού.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 120 ώρες και περιλαμβάνει: δράσεις θεωρητικής κατάρτισης 84 ώρες, και πρακτικής άσκησης 36 ώρες.

Στο πρόγραμμα θα επιλεγούν δεκαεννέα (19) ωφελούμενοι.

Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες, απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος κατάρτισης οι οποίοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματοςείναι :

α) οι εποχιακά εργαζόμενοι για τους οποίους έχει γίνει διακοπή τυχόν επιδόματος απο τον ΟΑΕΔ

β) οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει δηλωθεί συγκεκριμένο ωράριο εργασίας στην Επιθεώρηση, και εφόσον παρακολουθούν πρόγραμμα εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Βασικές προϋποθέσεις επιλογής των καταρτιζομένων αποτελούν:

  • η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή του επαγγέλματός τους

  • η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης και με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης/οργανισμού

  • η αναγκαιότητα κατοχύρωσης της επαγγελματικής ιδιότητας.

Οι ωφελούμενοι που δικαούνται εκπαιδευτικό επίδομα 6,00 € μικτό για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος και Συστατική Επιστολή από την επιχείρηση που θα πραγματοποθηθεί η πρακτική άσκηση.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι, κατά την αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση με Φωτογραφία Υποψηφίου

  2. Πιστοποίηση Τυπικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο ή Πτυχίο)

  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  4. Έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η απασχόλησή τους (κατά περίπτωση, βεβαίωση του εργοδότη όπου απασχολούνται και ένσημα, στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής τους, ή αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος για τους αυτοαπασχολούμενους.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κτίριο της ΠΕ Ρεθύμνης (Νομαρχία) στη Γραμματεία της Δ/νσης Ανάπτυξης, ΠΕ Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος) έως και 30 Απριλίου 2015, στις 14:00.

Πληροφορίες: ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103, 2ος όροφος) Πίτερης Χαράλαμπος 28310 40052 και κ. Νικολουδάκης 2831040050

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις αιτήσεις από το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103, 2ος όροφος) ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.kekaper.gr .