ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής στο πρόγραμμα «Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες»

Παρατείνεται μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 η προθεσμία εγγραφών στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, το οποίο διοργανώνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες» που επιδιώκει να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς τους να διαχειριστούν με κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές και μεθόδους τη μαθησιακή δυσκολία. Μια διεπιστημονική ομάδα από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές ,κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές) θα προσφέρουν σε παιδιά και γονείς δωρεάν συνεδρίες αξιολόγησης (όπως προέλεγχο όρασης και ακοής, αξιολόγηση γραπτού και προφορικού λόγου, μαθηματικής επάρκειας και κοινωνικής συμπεριφοράς) αλλά και υπηρεσίες βραχείας συμβουλευτικής υποστήριξης στην οικογένεια μέσα από ένα εξατομικευμένο σχέδιο υποστήριξης που θα καταρτίσουν με στόχο τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας, την υγιή κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Παράλληλα θα παράσχουν καθοδήγηση στους γονείς για την οργάνωση της μελέτης του παιδιού, τη διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών του παιδιού στο σπίτι και το σχολείο, τη βελτίωση της επικοινωνίας τους με το παιδί κ.α.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης και ειδικότερα του Κέντρο Κοινότητας του, με επικεφαλής την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Ρεθύμνου, κα Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα.

Καλούνται λοιπόν οι γονείς που έχουν παιδιά που φοιτούν από την Γ’ έως την ΣΤ’ Δημοτικού και παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (στη γραφή, την ανάγνωση και τη μέτρηση αριθμών, στην προφορά λέξεων και στην κατανόηση απλών κειμένων κ.α.) και δεν έχουν αξιολογηθεί από άλλη υπηρεσία τα δύο προηγούμενα χρόνια, να απευθυνθούν στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνου (Γερακάρη 63) στα τηλέφωνα 2831 3 41256 και 2831 3 41261, για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα μέχρι και τις 18/9/ 2020 .