ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτημάτων τελικής επαλήθευσης για τους δικαιούχους δράσεων «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα»

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενημερώνει τα μέλη του ότι, δημοσιεύτηκαν οι Τροποποιήσεις των  Προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των  προγραμμάτων: «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα», σύμφωνα με τις οποίες παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής του αιτήματος τελικής επαλήθευσης για τους τελικούς δικαιούχους των ως άνω δράσεων. Ειδικότερα, το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει πλέον να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα, το αργότερο, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του, από 60 ημέρες που ίσχυε στην προγενέστερη σχετική διάταξη.

Η παραπάνω, πολύ σημαντική  για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εξέλιξη, προέκυψε μετά από τη σχετική αποστολή αιτήματος στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Γιώργος Γιακουμάκης σύμφωνα με το οποίο ζητείτο η αντίστοιχη παράταση του Χρόνου Υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Το αίτημα έγινε αποδεκτό μετά από τη συστηματική προσπάθεια των Επιμελητηρίων της Κρήτης αλλά και την πολύ σημαντική υποστήριξη τόσο της Περιφέρειας Κρήτης, όσο και της Αναπτυξιακής Κρήτης, μέλος του ΕΦΕΠΑΕ – ΕΦΕΠΑΕ – Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας, Φορείς τους οποίους και ευχαριστούμε για την σταθερή συνεργασία και υποστήριξη που παρέχουν σε κάθε σοβαρή προσπάθεια για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Τα πλήρη κείμενα των σχετικών αποφάσεων βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, στους συνδέσμους:

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/9H_TROPOPOIHSH_BHMA.pdf

και: https://www.efepae.gr.