ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Πως μπορούν να κάνουν αίτηση επιδότησης οι πληγέντες από την κακοκαιρία στο Δήμο Ρεθύμνου

Τις αιτήσεις τους για τη επιδότηση τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν απλές επισκευαστικές εργασίες ή για να αντικαταστήσουν την κατεστραμμένη οικοσκευή τους, μπορούν να καταθέτουν οι συμπολίτες που πλήγηκαν από την πρόσφατη πλημμύρα που προκλήθηκε στο Ρέθυμνο από τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο νησί μας.

Οι πληγέντες συμπολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο του κεντρικού Δημαρχείου (Λ. Κουντουριώτη) και του πρώην Δημαρχείου Αρκαδίου (στο Άδελε) καθώς και στα ΚΕΠ, κατά το ωράριο λειτουργίας τους.

Για  να καταθέσουν την αίτηση χορήγησης επιδόματος για την κύρια κατοικία τους, όπως ορίζει η Νομοθεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα η οποία παρέχεται από το Δήμο
  • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2019 από την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι κύρια, είτε πρόκειται για ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη, είτε παραχωρημένη, καθώς και το πλήθος των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του νοικοκυριού.
  • Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) σε περίπτωση που η κατοικία είναι ιδιόκτητη.
  • Εξουσιοδότηση όλων των ενήλικων μελών που συγκατοικούν με τον αιτούντα (σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός)

Στους συμπολίτες θα χορηγούνται εκτυπωμένες  αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις και θα τους παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων τους.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και θα γίνονται δεκτές έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι, Ειδική Επιτροπή θα διενεργήσει τις αυτοψίες σε κάθε νοικοκυριό (κύρια κατοικία) που έχει αιτηθεί επιδότησης. Επειδή, κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την υποβολή της αίτησης μέχρι τη διενέργεια της αυτοψίας, τα νοικοκυριά πρέπει να καταστούν κατοικήσιμα καθώς πρόκειται για κύριες κατοικίες, παρακαλούνται οι συμπολίτες να φωτογραφήσουν τις ζημιές που έχει υποστεί το σπίτι ή η οικοσκευή τους προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αποκατάστασης των ζημιών, να φυλάξουν την κατεστραμμένη οικοσκευή ώστε να την επιδείξουν  στα Μέλη της Επιτροπής στα οποία και θα προσκομίσουν το σχετικό φωτογραφικό υλικό όταν τους επισκεφθούν για την αυτοψία.

Σε περίπτωση που έχουν προκληθεί ζημιές σε κτίρια και απαιτείται π.χ ανακατασκευή ή επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων, αντικατάσταση καυστήρα ή κυκλοφορητή ή ανελκυστήρα κλπ αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης τους είναι  ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. – Ν. ΧΑΝΙΩΝ).

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας τους ο Δήμος Ρεθύμνης  αναλαμβάνει την υποχρέωση παραλαβής των σχετικών αιτήσεων και την προώθηση τους στην Υπηρεσία των Χανίων.