ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Προκήρυξη πρόσληψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το πρόγραμμα Κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία

Κολυμβητήριο

Ανακοίνωση πρόσληψης 105 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με ειδικότητα Κολύμβησης για την υλοποίηση της: «Εφαρμογή του αντικειμένου της ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης της Χώρας για το τρέχον διδακτικό έτος 2016-17» σε συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Κ.Ο.Ε. Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν 2725/99 όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει για την πρόσληψη προπονητών

2.Την προγραμματική σύμβαση της ΚΟΕ με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3.Την υπ΄1η / 2/10/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΕ

4.Τις εγκυκλίους 57382/Ατμ./Δ5 05-04-2016, και 683337/Ατμ.Δ5 21-04-2016, 159897/Δ5/28-9-2016 της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ.

5.Τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό ανακοινώνει:

Tην πρόσληψη εκατόν πέντε (105) Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Κολύμβηση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, έως 30/6/2017 με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση: «Εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών της Χώρας για το τρέχον διδακτικό έτος 2016-17» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [2] σε συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και συγκεκριμένα στα εξής κολυμβητήρια, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως εξής:

kolumbitiria