ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Προκήρυξη ΕΛΜΕΠΑ: 5ος Κύκλος ΠΜΣ στη “Χρηματοοικονομική Διοίκηση” & ΔΠΜΣ στη “Λογιστική και Ελεγκτική”

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με έδρα το Ηράκλειο προσφέρει με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), και στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση». Σκοπός των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων.

Οι απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών στελεχώνουν επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κατέχουν υψηλές θέσεις ευθύνης, ενώ αποκτούν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογιστή-Φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) και έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας απασχόλησης των αποφοίτων των παραπάνω Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διαπιστώνεται ότι: Οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι χρειάζονται μικρό χρονικό διάστημα  για την απόκτηση νέας εργασίας ή για εξέλιξη στην ήδη υπάρχουσα εργασία τους. Oι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό το επιστημονικό υπόβαθρο καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες των αποφοίτων. Οι περισσότεροι απόφοιτοι (>80%) βεβαιώνουν ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τους βοήθησε σημαντικά στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και δηλώνουν ότι έχουν συστήσει σε άλλους το Μεταπτυχιακό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ ως βασική προϋπόθεση επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης.

Στα παραπάνω Μεταπτυχιακά προγράμματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, τα μαθήματα παρέχονται με την μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης δια της φυσικής παρουσίας ή με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ή μέσω μεθόδων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο ή μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ή με οποιονδήποτε συνδυασμό μεθόδου εκπαίδευσης.

Αιτήσεις συμμετοχής στο 5o κύκλο σπουδών (α.ε. 2022-23) στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Λογιστική και Ελεγκτική» και «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του ΕΛΜΕΠΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 10/6/2022-31/8/2022.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Διιδρυματικό ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική»: https://hmu.gr//msclogaud/

ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»: https://hmu.gr//mscfinman/