Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Μυλοποτάμου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μυλοποτάμου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μυλοποτάμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Β1 (Ειδικών σκοπών): Με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου διάρκειας 195 ωρών.
2. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή διάρκειας 25 ωρών.
3. Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία διάρκειας 25 ωρών.
4. Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία διάρκειας 25 ωρών.
5 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη Εξαρτήσεων, διατροφή κλπ) διάρκειας 25 ωρών.
6 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος διάρκειας 50 ωρών.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2834020419, 2834023144, 2834340358
Ταχ. Διεύθυνση: ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Email: kdbm@0437.syzefxis.gov.gr