ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Πρόταση νόμου κατέθεσε το ΚΚΕ για την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων

Με εκπροσώπους φορέων αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, συναντήθηκε χθες κλιμάκιο του ΚΚΕ. Συγκεκριμένα ο Νίκος Μανουσάκης, μέλος της ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος, ο Μανούσος Μανουσογιάννης μέλος της ΤΕ Ρεθύμνου και δημοτικός σύμβουλος συναντήθηκαν με τα διοικητικά συμβούλια του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση με βάση τις εξελίξεις για το νέο φορολογικό νόμο και τα τεράστια προβλήματα επιβίωσης που δημιουργεί για τους αυτοαπασχολούμενους.

Τα στελέχη του ΚΚΕ ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των φορέων για την Πρόταση Νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και την αιτιολογική έκθεση της οποίας παραθέτει παρακάτω.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΘΕΜΑ«Φορολογία μη μισθωτών και μέτρα για την ανακούφιση των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ά. Επί της αρχής

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει την Πρόταση Νόμου «Φορολογία μη μισθωτών και μέτρα για την ανακούφιση των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου».

Η πρόταση νόμου του ΚΚΕ, εισάγει διατάξεις που στοχεύουν στην δίκαιη φορολόγηση και την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων τους και την τεράστια συσσώρευση χρεών προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους ΟΤΑ και στις Τράπεζες προβλέποντας την δραστική μείωση των χρεών αυτών.

Η ασφυκτική αυτή κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγω της καπιταλιστικής κρίσης των προηγούμενων ετών, των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν μέσα στην πανδημία αλλά και της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολούθησε τόσο η σημερινή όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχουν σαν αποτέλεσμα οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης και της υπαίθρου κατά την τελευταία 15ετία να έχουν επιβαρυνθεί με νέους φόρους και νέα βάρη, όπως φόρο από το 1ο ευρώ στο εισόδημα, το τέλος επιτηδεύματος, τα τεκμήρια διαβίωσης, τον ΕΝΦΙΑ, όλους τους υπόλοιπους έμμεσους φόρους στα καύσιμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί από 1.1.2024, η νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών λόγω της πρόβλεψης του ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση) στη βάση της αύξησης του πληθωρισμού που θα προσθέσει νέα χρέη στους αυτοαπασχολούμενους. Τα σχέδια φορολόγησης βάσει τεκμαρτού εισοδήματος και άλλων τεκμηρίων θα προκαλέσουν νέα υπέρμετρη επιδείνωση της κατάστασης, οδηγώντας πολλούς αυτοαπασχολούμενους σε κλείσιμο της επιχείρησής τους ή έξοδο από το επάγγελμά τους και ευνοώντας την επέκταση και κυριαρχία των μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο.

Για το λόγο αυτό η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ εισάγει διατάξεις που στοχεύουν αφενός στην πραγματικά δίκαιη φορολόγηση των μη μισθωτών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και αφετέρου στην ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου. Τα μέτρα αυτά είναι επιτακτικά αναγκαία δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων έχει συσσωρεύσει τεράστια χρέη, τα οποία δεν μπορούν να αποπληρωθούν και έχει οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους κυριολεκτικά σε απόγνωση.

Τα φορολογικά έσοδα πρέπει να καλυφθούν από την φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρήσεων, της μεγάλης κινητής και ακίνητης περιουσίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Β’ Επί των άρθρων

Με το άρθρο 1 θεσπίζεται αφορολόγητο όριο για τα εισοδήματα όλων των ελεύθερων επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων, αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων και ορίζεται το ύψος του. Επίσης, ορίζεται ρητά ο τρόπος φορολόγησης των μη μισθωτών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, αποκλειομένης της εισαγωγής τεκμηρίων ή της θέσπισης τεκμαρτού εισοδήματος βάσει οποιουδήποτε κριτηρίου.

Με το άρθρο 2 ορίζεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες-βιοτέχνες-εμπόρους, αγροτοκτηνοτρόφους και ψαράδες.

Με το άρθρο 3 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των μέτρων ανακούφισης που προτείνονται με την παρούσα πρόταση νόμου. Ο προσδιορισμός γίνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, στα οποία προβλέπεται προσαύξηση λόγω παιδιών.

Με το άρθρο 4 δίνεται ο ορισμός της έννοιας «οφειλή προς τα πιστωτικά ιδρύματα», ο οποίος χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της πρότασης νόμου.

Με το άρθρο 5 προβλέπεται ότι από την οφειλή των ελεύθερων επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων προς τις τράπεζες, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος της πρότασης νόμου, διαγράφονται κάθε είδους τόκοι (συμβατικοί, υπερημερίας κλπ.)

Με το άρθρο 6 προβλέπεται ότι από το συνολικό ποσό των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων προς τις τράπεζες, μετά την αφαίρεση των τόκων του προηγούμενου άρθρου, διαγράφεται κάθε ποσό που αντιστοιχεί στον τυχόν πραγματοποιηθένταανατοκισμό και στην τυχόν πραγματοποιηθείσα κεφαλαιοποίηση κάθε μορφής τόκου, μέχρι την έναρξη ισχύος της πρότασης νόμου

Με το άρθρο 7 προβλέπεται ότι από τις οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων προς τις τράπεζες και για οφειλές αρχικού ύψους μέχρι 300.000 ευρώ όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την διαγραφή των τόκων, του ανατοκισμού και της κεφαλαιοποίησης των κάθε μορφής τόκων, σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα 5 και 6, διαγράφεται ποσοστό ύψους 30% για όσους διατηρούν τυην επιχείρησή τους και ποσοστό ύψους 50% για όσους την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι.

Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι η εναπομένουσα, μετά την διαγραφή τόκων, ανατοκισμού και ανακεφαλαιοποίησης κάθε μορφής τόκων και την διαγραφή ποσοστού 30% και 50% αντίστοιχα του εναπομένοντος ποσού, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα 5, 6 και 7, οφειλή των ελεύθερων επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων προς τις τράπεζες, παύει να γεννά τόκους από την έναρξη ισχύος της πρότασης νόμου και για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση.

Με το άρθρο 9 προβλέπεται η μείωση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων, αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων προς το Δημόσιο.

Με το άρθρο 10 προβλέπεται η μείωση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων, αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών.

Με το άρθρο 11 καθορίζεται ότι η οφειλή που προκύπτει για τους ελεύθερους επαγγελματίες-βιοτέχνες-εμπόρους, αγροτοκτηνοτρόφους και ψαράδες των άρθρων 9 και 10 προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι τρέχουσες υποχρεώσεις προς τους πιο πάνω φορείς ρυθμίζονται σε άτοκες δόσεις, οι οποίες, σε ετήσια βάση δεν μπορεί να ξεπερνούν συνολικά το 10% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματός τους.

Με το άρθρο 12 προβλέπεται η αυτοδίκαιη παύση κάθε μορφής πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης από πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων, του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ασφαλιστικών ταμείων εναντίον των ελεύθερων επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων, αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων, για οφειλόμενα ποσά μέχρι την έναρξη ισχύος της πρότασης νόμου.

Με το άρθρο 13 ορίζεται ότι για τα ποσά που χορηγήθηκαν μέσω του προσωρινού μέτρου κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή “επιστρεπτέας προκαταβολής” σε ελεύθερους επαγγελματίες-βιοτέχνες-εμπόρους, αγροτοκτηνοτρόφους και ψαράδες, παύει η είσπραξή τους και δεν επιστρέφονται, καθώς και ότι παύει κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης που τυχόν επιβλήθηκε για την είσπραξη των ποσών αυτών.

Με το άρθρο 14 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν, να προβαίνουν σε απαλλαγές από δημοτικά τέλη και μισθώματα δημοτικών εγκαταστάσεων με βάση εισοδηματικά κριτήρια και με γνώμονα την προστασία των ελεύθερων επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων.