ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) ότι ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές προσαρμογές της πλατφόρμας του ΚΕΑ προκειμένου να εναρμονιστεί με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2281) ΚΥΑ και οι αιτήσεις ανανεώνονται με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ που έχουν αιτήσεις με ημερομηνία έγκρισης τους μήνες :

 • Νοέμβριο 2017
 • Δεκέμβριο 2017
 • Ιανουάριο 2018  

θα πρέπει να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας το μήνα Νοέμβριο 2018.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ που έχουν αιτήσεις με ημερομηνία έγκρισης τους μήνες:

 • Φεβρουάριο 2018,
 • Μάρτιο 2018
 • Απρίλιο 2018

θα πρέπει να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας, τον Δεκέμβριο 2018.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ  που έχουν αιτήσεις με ημερομηνία έγκρισης τους μήνες:  

 • Μάιο 2018,
 • Ιούνιο 2018
 • Ιούλιο 2018

θα πρέπει να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας, τον Ιανουάριο 2019.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ που έχουν αιτήσεις με ημερομηνία έγκρισης τον

 • Αύγουστο 2018

θα πρέπει να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας για να κάνουν νέα αίτηση τον Φεβρουάριο 2019.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Κοινότητας είναι:

 • 2831 3 41261_ Κυριακή Πλοτνικώφ / Κοινωνική λειτουργός
 • 2831 3 41260_ Ολυμπία Βουρβαχάκη / Κοινωνική λειτουργός
 • 2831 3 41256_ Ελένη Λιάκου / Ψυχολόγος