ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Xωρίς αποζημίωση θα καταργούνται oι παράνομες διαβάσεις

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στo πλαίσιo αστυνόμευσης του επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, διαπιστώνεται κατά κόρον ότι ιδιώτες κατασκευάζουν διαβάσεις για τις ιδιοκτησίες τους, χωρίς την έγκριση από την Υπηρεσία, χωρίς σωλήνες και σχάρες για την απορροή των ομβρίων, κλείνοντας τις τάφρους του επαρχιακού δικτύου.

Με αυτόν το τρόπο, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, τα νερά τρέχουν ανεξέλεγκτα στο οδικό δίκτυο, υποσκάπτωντας τα πρανή των οδών στα κατάντη και το δίκτυο γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ενημερώνει τους ιδιώτες ότι οι διαβάσεις που εμποδίζουν την ασφαλή απορροή των υδάτων, θα καταργούνται χωρίς αποζημίωση.