ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σε Γενική Συνέλευση καλούνται τα µέλη της Αθλητικής Ένωσης Ατσιποπούλου – Πρινέ

Ένωση Ατσιποπούλου - ΠρινέΤην Κυριακή 31/07/2016 και ώρα 18:00 εως 20:00 π.µ. καλούνται σε Γενική Συνέλευση, τα µέλη της Αθλητικής Ένωσης Ατσιποπούλου – Πρινέ, στα γραφεία του σωµατείου στο Γήπεδο Ατσιποπούλου, ώστε να ενηµερωθούν για τον απολογισµό της οµάδας µας κατά την Ποδοσφαιρική Περίοδο 2015 – 2016 και για τη διενέργεια των ετήσιων εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές µέχρι και µία ώρα πριν την έναρξη της διαδικασίας. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση ορίζεται για τις 18:00 π.µ., την ∆ευτέρα 01/08/2016 στον ίδιο τόπο.

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Π.