ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο με θέμα “Θεραπεία του Τραυματισμένου Εσωτερικού Παιδιού”

Παιδιά και Ψυχική ΥγείαΕκπαίδευση Επαγγελματικής Εξειδίκευσης – Θεραπευτικό Σεμινάριο με θέμα τη θεραπεία Τραυματισμένου Εσωτερικού Παιδιού. Στα Χανιά 6-7ώρο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, θεματικό, εισαγωγικό & αυτοτελές σε προσιτή τιμή για επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ με το Εσωτερικό Παιδί μέσα μας – 1

Παρασκευή 30 Μαΐου ’14, 16:00 – 22:00 (ή 23:00)
60 € ή 45 € με έγκαιρη εγγραφή με τον Στάθη Λάζαρη, B.Sc. (Σωματικός Ψυχοθεραπευτής, BodyWorker, Συγγραφέας και Πτυχιούχος Ψυχολογίας)

Εισαγωγικές Ομιλίες:

Πέμπτη 29 Μαΐου ’14, 19:30 – 23:00
Χώρος: ΛΕΚΤΟΡΙΟ, Μίνωος 31, ΧΑΝΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση σε μια πλήρη σειρά δομημένων θεραπευτικών διαδικασιών & τεχνικών που με απλό και αποτελεσματικό τρόπο βοηθούν τους θεραπευόμενους σας:

  • να ξεκλειδώσουν άμεσα τη πόρτα του ασυνείδητου τους
  • να ανακαλύψουν το Εσωτερικό τους Παιδί και να επανασυνδεθούν μαζί του
  • και να ενδυναμωθεί η διαδικασία της εσωτερικής τους συμφιλίωσης.

Προάγεται έτσι την ενοποίηση του εαυτού των θεραπευόμενων σας και την ενσωμάτωση του αστείρευτου δυναμικού που διαθέτουν στην καθημερινότητα τους.
Συνάμα ο θεραπευτής αποκτά ένα σημαντικό θεραπευτικό σύμμαχο πολύτιμο στις αδιέξοδες φάσεις της ψυχοθεραπείας.
Διδάσκονται θεωρία, θεραπευτικά εργαλεία & τεχνικές

ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

Δίνετε σημασία στις σωματικές αντιδράσεις και στις ανεπαίσθητες εκδηλώσεις του Εσωτερικού Παιδιού καθώς αυτό αναδύεται ζητώντας την προσοχή σας και προσφέροντας σας θεραπευτικές ευκαιρίες;
Έχετε καθοδηγήσει θεραπευόμενο σας για να έρθει σε επαφή με το Εσωτερικό του Παιδί;
Πως επεξεργαστήκατε τα μηνύματα που πήρε από αυτό;
Με ποιον τρόπο επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση του Εσωτερικού Παιδιού με τον ενήλικα εαυτό;
Πόσο σταθερή ήταν η επανασύνδεση τους και πως αυτό αντικατοπτρίστηκε στην καθημερινότητα τους;
Πόσο αποτελεσματικό ήταν αυτό στην επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων;
Σκεφτήκατε ποτέ ότι η επανασύνδεση με το Εσωτερικό Παιδί μπορεί να αποτελέσει βάση για αυτο-βοήθεια του θεραπευόμενου σας και ψυχικές πρώτες βοήθειες;
Έχετε χρησιμοποιήσει “Σωματική Άγκυρα” για να ισχυροποιήσετε τη επανασύνδεση με το Εσωτερικό Παιδί? Θα θέλατε να μάθετε πως την δημιουργούμε;
Έχετε δοκιμάσει θεραπευτικές διαδικασίες για την ενεργοποίηση της Σωματικής συνειδητότητας του θεραπευόμενου σας σε βαθύτερα επίπεδα εκεί όπου ο ψυχισμός και το σώμα συναντιούνται? Ξέρατε ότι συνήθως εκεί βρίσκουμε κρυμμένο το Εσωτερικό Παιδί;

Εισαγωγή

Σε αυτό το εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο ο πρωτεύων στόχος είναι η επανασύνδεση με το Εσωτερικό μας Παιδί. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών και θεραπευτικών διαδικασιών, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να οδηγούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον πελάτη τους να συναντήσει το Τραυματισμένο Εσωτερικό Παιδί μέσα του. Αυτή η συνάντηση είναι πρωτεύουσας σημασίας γιατί επιδρά με άμεσο και καταλυτικό τρόπο ώστε να ξεκλειδώσει η πόρτα του ασυνείδητου και να ξεκινήσει η συμφιλίωση με την σκοτεινή πλευρά του εαυτού την οποία οι θεραπευόμενοι συνήθως τείνουν να φοβούνται, να αρνούνται και να απορρίπτουν. Αυτή η αρχική συνάντηση οδηγεί σε ένα διάλογο μεταξύ του Ενήλικα Εαυτού & του Εσωτερικού Παιδιού, σε μια εκδήλωση των αναγκών τους και σε ένα μοίρασμα των συναισθημάτων τους, πράξεις που αποτελούν τη βάση για την επανασύνδεση αυτών των δύο και την συμφιλίωση τους. Όλα αυτά συνολικά προάγουν την ενοποίηση του εαυτού.

Οι θεραπευτικές διαδικασίες, ο συγκεκριμένος προσανατολισμός και το ύφος της μεθοδολογίας που διδάσκούμε δίνουν την κατάλληλη γνώση και την τεχνική δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους ώστε η επανασύνδεση με το Εσωτερικό Παιδί – των δικών τους θεραπευόμενων – να βιώνεται σε έντονο βαθμό και στο ψυχικό και στο σωματικό πεδίο.

Περιεχόμενα και Εκπαιδευτικοί Στόχοι του σεμιναρίου

ΚΑΛΕΣΜΑ του Εσωτερικού Παιδιού και ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ μαζί του – 1
Το 1ο μέρος αυτού του βιωματικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου επικεντρώνεται στη διδασκαλία των βασικών τεχνικών και θεραπευτικών διαδικασιών για την συνάντηση των θεραπευόμενων με το Εσωτερικό τους Παιδί και την επανασύνδεση τους μαζί του. Περιλαμβάνει:

1. Ανάλυση του πόσο σημαντική είναι η σωστή θέση του σώματος όπως και η φυσική, βαθειά αναπνοή για την δημιουργία του κατάλληλου σωματικού, ενδο-οργανισμικού πεδίου που διευκολύνει την πιο άμεση απόκριση του Εσωτερικού Παιδιού σε αυτό το θεραπευτικό Κάλεσμα και επιπρόσθετα λειτουργεί καταλυτικά για την ανάδυση του στο σώμα του θεραπευόμενου.

2. Επισήμανση της σημασίας για αυξημένη Σωματική Συνειδητότητα και πως την επιφέρουμε στο σώμα του θεραπευόμενου γενικότερα και ιδιαίτερα στο Σπλαχνικό Εσωτερικό Κανάλι.

3. Θεραπευτική εφαρμογή της διαδικασίας “Κάλεσμα του Εσωτερικού Παιδιού”: Μέσω αυτής της πολύ δυνατής διαδικασίας οι συμμετέχοντες προσκαλούν το Εσωτερικό τους Παιδί και στη συνέχεια ενθαρρύνονται να “συνομιλήσουν” μαζί του και να επιτρέψουν στο Εσωτερικό Παιδί να εκφράσει τις ανάγκες του (οι οποίες συνήθως είναι αγνοημένες) και τα καταπιεσμένα του συναισθήματα.

4. Εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή της παραπάνω θεραπευτικής διαδικασίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ανάλυση σε βάθος όλων των παραμέτρων, των τεχνικών σημείων και τη θεραπευτική λογική συμπεριλαμβανόμενης της σειράς κάθε βήματος έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να καθίστανται ικανοί να οδηγούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον πελάτη τους να συναντήσει το Τραυματισμένο Εσωτερικό Παιδί μέσα του.

5. Επισήμανση της σημαντικότητας του εσωτερικού διάλογου του Ενήλικα Εαυτού με το Εσωτερικό Παιδί και η σχέση του με την μεθοδολογία Gestalt.

6. Εκπαίδευση στην δημιουργία της 1ης “Σωματικής Άγκυρας”: Πως οι θεραπευόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν με ποία περιοχή του σώματος τους συνδέεται το Εσωτερικό τους Παιδί και ανάλυση των παραμέτρων και των τεχνικών σημείων για το πώς να τους καθοδηγήσετε να δημιουργήσουν στη συνέχεια μια “Σωματική Άγκυρα” που θα διευκολύνει την επανασύνδεση μαζί του όποτε το επιθυμούν.

7. Εισαγωγική εκπαίδευση για τον εντοπισμό των εκδηλώσεων του Εσωτερικού Παιδιού και του αστείρευτου Εσωτερικού Δυναμικού: στο σώμα και την έκφραση του προσώπου και του βλέμματος.

8. Θεραπευτική επεξεργασία του συναισθηματικού “υλικού” των εκπαιδευόμενων που αναδύθηκε μέσω των παραπάνω διαδικασιών. Λόγω του περιορισμένου χρόνου αλλά και της εκπαιδευτικής φύσης του σεμιναρίου η θεραπευτική επεξεργασία θα επικεντρωθεί στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία.

Εποπτευόμενη πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή όλων των παραπάνω διδαχθέντων θεραπευτικών διαδικασιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό σκέλος της Θεραπείας του Τραυματισμένου Εσωτερικού Παιδιού απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, που κατέχουν τις βασικές γνώσεις και μεθοδολογία της Συμβουλευτικής-Ψυχοθεραπείας. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

1. Ψυχοθεραπευτές, Σύμβουλους Ψυχικής Υγείας, Ψυχίατρους κ.α. που επιθυμούν περαιτέρω εξειδίκευση.
2. Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ειδικούς Θεραπευτές που ήδη δουλεύουν θεραπευτικά ατομικά ή ομαδικά.

Εκπαιδευόμενους Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, κα. που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την εκπαίδευσή τους και παράλληλα με τις σπουδές του να αποκτήσουν μια εξειδίκευση.

Βιογραφικό Θεραπευτή

Ο Στάθης Λάζαρης είναι πτυχιούχος ψυχολογίας του πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου (1983), και Σωματικός Ψυχοθεραπευτής με εμπειρία 25 ετών. Έχει εξειδικευτεί στη Νεο-Ραϊχική μέθοδο Σωματικής Ψυχοθεραπείας Radix. Παράλληλα έχει εκπαιδευτεί σε Ινστιτούτα του Λονδίνου και της Γερμανίας σε πολλές προσεγγίσεις και μεθόδους Ανθρωπιστικής και Νεο-Ραϊχικής Ψυχοθεραπείας: Radix, Bodymind Therapy, Bodynamic Therapy, Gestalt Therapy, Primal Intergration, Αλληλο-Συμβουλευτική κ.α. (1981-1988) καθώς και στο Bodywork: Postural Intergration, Pulsing κ.α. (1982-1984).

Από το 1984 μέχρι σήμερα ασχολείται με εμψύχωση εντατικών μαραθώνιων προσωπικής ανάπτυξης και με διδασκαλία εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία και την Αυστρία. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων, εμπνευστής, δημιουργός και εκπαιδευτής της Ψυχο-Ενεργειακής Θεραπείας, του Ψυχο-Ενεργειακού BodyWork (από το 1986) και του Unity Energetics. Το 1986 ίδρυσε το “ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΡΑΪΧΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ”, το οποίο ανέπτυξε πρωτοποριακή δράση και το 1992 ίδρυσε το Κέντρο προσωπικής ανάπτυξης “ΔΙΟΔΟΣ” που τα τελευταία 7 χρόνια λειτουργεί ως Σχολή Επαγγελματικών Εκπαιδεύσεων.

Τιμές 6-7ώρων Βιωματικών Θεραπευτικών Σεμιναρίων

Μείωση 5 ευρώ για φοιτητές ή για ταυτόχρονη ομαδική εγγραφή 3 ατόμων
Με έγκαιρη εγγραφή 45 €
Μη-έγκαιρη εγγραφή 60 €

Πληροφορίες – Εγγραφές : 210 36.20.020 – 6939 548061, diodos@otenet.gr

Εκπαίδευση Επαγγελματικής Εξειδίκευσης – Θεραπευτικά Σεμινάρια
Θεραπεία Τραυματισμένου Εσωτερικού Παιδιού
Με λίγα λόγια Η “Θεραπεία του Τραυματισμένου Εσωτερικού Παιδιού” είναι μια σύγχρονη συνθετική Ψυχοθεραπεία με εξαιρετικά αποτελέσματα, που συνδυάζει και ενοποιεί με μοναδικό τρόπο τις μεθοδολογίες, τεχνικές & τα θεωρητικά υπόβαθρα της Σωματικής Ραϊχικής Ψυχοθεραπείας, της Θεραπείας Μέσω Αναδρομής (Regression Therapy), και της Ψυχο-Ενεργειακής Θεραπευτικής μέσα σε ένα Υπερπροσωπικό πλαίσιο.

Θα χρησιμοποιηθούν μια σειρά ψυχοθεραπευτικών τεχνικών και εργαλείων για να υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες ώστε να ανακαλύψουν τα βαθύτερα στρώματα του εαυτού τους, να συναντήσουν και να δουλέψουν θεραπευτικά με τη ‘σκιά’ τους, τα μπλοκαρισμένα συναισθήματα του παρελθόντος και τα συνακόλουθα παγιωμένα νοητικά και ενεργειακά μοτίβα, που κυρίως σχετίζονται με καθηλώσεις του ψυχισμού στα πρώιμα παιδικά χρόνια ή/και τραυματικά βιώματα στην ενδομήτρια ζωή ή κατά τη γέννηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
για τη Θεραπεία του Τραυματισμένου Εσωτερικού Παιδιού σχετικά με:

Εσωτερικό Παιδί & Το Τραυματισμένο Εσωτερικό Παιδί
Η απόσχιση του Εσωτερικού Παιδιού
Ψυχοθεραπευτική Μεθοδολογία & Θεραπευτικοί Στόχοι
Πως λειτουργεί η Παλινδρόμηση & η Αναδρομή
Θέματα των Αυτοτελών Σεμιναρίων
Δομή & Οργάνωση – Ημερομηνίες – Ώρες – Τιμές – Βιογραφικό
Σε ποιους απευθύνεται
Αναφορά στις Προσεγγίσεις & τα Μοντέλα που χρησιμοποιούνται & Βιβλιογραφία θα βρείτε στον σύνδεσμο … www.diodosnet.gr/7/innerchildedu.doc

Πληροφορίες – Εγγραφές

ΔΙΟΔΟΣ Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης & Θεραπείας
Νικ. Ουρανού 2, Αθήνα,
Τηλ. 210 36.20.020 – 210 36.20.490, diodos@otenet.gr