ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Σημαντικές αποφάσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης – Προστατευόμενο το τοπίο της περιοχής Παλίγκρεμνου Αγίου Βασιλείου

Σημαντικές αποφάσεις και εγκρίσεις με έμφαση στον ισολογισμό της Περιφέρειας  Κρήτης και την έγκριση της ειδικής έκθεσης  – περιβαλλοντικής μελέτης  – αξιολόγησης και χαρακτηρισμού της περιοχής Παλίγκρεμνου Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνου ως Προστατευόμενο Τοπίο ή Προστατευόμενο Φυσικό Σχηματισμό, ψηφίστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, που συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση, συζητήθηκαν  και εγκρίθηκαν οι παρακάτω οι αποφάσεις :

1. Έγκριση της  Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.

2. Έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης έτους 2020 Περιφέρειας Κρήτης.

3. Εγκριση της  Ειδικής  Έκθεσης  – Ειδικής  Περιβαλλοντικής  Μελέτης  Αξιολόγησης και Χαρακτηρισμού της περιοχής Παλίγκρεμνου Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνου. Κατά την συζήτηση του θέματος ήταν παρόντες ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Φορείς και κάτοικοι της περιοχής που συντάχθηκαν με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη.

4. Έγκριση δράσεων της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το 2023.

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών  Σύμβασεων  μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου: «Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για την κάλυψη  αναγκών στην παρακολούθηση, στο συντονισμό, στον προγραμματισμό και στην επίβλεψη έργων και μελετών», προϋπολογισμού 290.000,00€ με ΦΠΑ.

6.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, για την υλοποίηση της τεχνικής υπηρεσίας του έργου με τίτλο: «Τεχνική – Διοικητική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Π.Ε.Χ. έτους 2023», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ 24%, που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης-Π.Ε. Ρεθύμνου και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την τεχνική, οικονομική και διοικητική στήριξη των υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνου .

8. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμιση υποδομών Δικαίου Άντρου» προϋπολογισμού 15.264.082,72 ευρώ .

9. Παράταση ισχύος κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση)  έως 23/06/2023 για εργασίες κατασκευής της κάθετης οδού 6 (κάτω διάβαση αρτηρίας) στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου και παράκαμψης Αρκαλοχωρίου».

10. Αποδοχή του ευρωπαϊκού έργου «GO4Med Nature», του χρηματοδοτικού παισίου Interreg Euro-Med στο οποίο συμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως επικεφαλής εταίρος .

11. Τροποποίηση της  σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των Υπηρεσιών της Π.Ε.

12. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Έργου LIFE IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.