ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία Αστεροσκοπείου Σκίνακα με το Ινστιτούτο Caltech των HΠΑ

Μεγάλης σπουδαιότητας επιστημονική συνεργασία για την ελληνική επιστήμη έχει ξεκινήσει το Αστεροσκοπείο Σκίνακα (Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) με το διάσημο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (Caltech).

Στη συνεργασία συμμετέχουν, επίσης, το Ινστιτούτο Max Planck Ραδιοαστρονομίας της Γερμανίας, το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αστρονομίας και Αστροφυσικής της Ινδίας και το Πανεπιστήμιο Νικόλαος Κοπέρνικος της Πολωνίας.

«Η συνεργασία αφορά στην έρευνα των ενεργών γαλαξιών (που είναι γνωστοί και ως Κβάζαρς) και γενικά τα αστροφυσικά φαινόμενα υψηλών ενεργειών. Η συνεργασία επεκτείνεται σε τεχνολογίες αιχμής στις περιοχές της Οπτικής Πολαριμετρίας και της Προσαρμοστικής Οπτικής και περιλαμβάνει ανταλλαγές επιστημόνων, μεταπτυχιακών φοιτητών και τεχνικού προσωπικού όπως και την από κοινού χρήση επιστημονικών δεδομένων», ανέφερε στο ΑΜΠΕ ο Γιάννης Παπαμαστοράκης Ομότιμος Καθηγητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΤΕ.

Η κατασκευή ενός πρωτοποριακού οργάνου το οποίο θα τοποθετηθεί στο τηλεσκόπιο των 1.3 μέτρων του Σκίνακα και θα μετράει την πόλωση του φωτός, που εκπέμπεται από εξωτικά αστροφυσικά αντικείμενα, θα αποτελέσει, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, την απαρχή αλλά και σημαντικό μέρος της συνεργασίας. «Ο γενικότερος στόχος των ερευνών είναι η βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων που οδηγούν σε εκπομπή φωτός γύρω από υπερμαζικές μαύρες τρύπες, οι οποίες βρίσκονται στα κέντρα πολλών γαλαξιών. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι Υπερμαζικές μαύρες τρύπες έχουν μάζα που είναι εκατομμύρια έως και δισεκατομμύρια φορές την μάζα του Ήλιου μας» σύμφωνα με τον καθηγητή.

Το όργανο, στο οποίο δόθηκε το όνομα Robopol (που σημαίνει Ρομποτικό Πολαρίμετρο), θα μπορεί να κάνει αυτοματοποιημένες (δηλ. ρομποτικές) παρατηρήσεις σε συνδυασμό με το τηλεσκόπιο των 1.3 μέτρων και την υπόλοιπη ερευνητική υποδομή του αστεροσκοπείο στο Σκίνακα. Το κόστος κατασκευής του Robopol επωμίζονται τα άλλα (εκτός Αστεροσκοπείου Σκίνακα) ιδρύματα. Το Robopol προγραμματίζεται να μπει σε λειτουργία στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα τον προσεχή Οκτώβριο και να χρησιμοποιείται τα επόμενα τρία χρόνια, για κοινές παρατηρήσεις των τεσσάρων συνεργαζομένων ιδρυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Αστεροσκοπείο Σκίνακα επελέγη για τη συνεργασία, λόγω της εξαιρετικής του θέσης για αστρονομικές παρατηρήσεις στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τον υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό του, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των αστρονόμων του και τη λειτουργικότητα του.