ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα το πιο αργό ίντερνετ στην Ευρώπη

woman sitting in front of macbook

Πρόοδο έχει καταγράψει συνολικά η ΕΕ σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση συνδέσεων σταθερού δικτύου υψηλών ταχυτήτων, με τη χώρα μας όμως να είναι μια ηχηρή παραφωνία.

Το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο της να υπάρξει gigabit συνδεσιμότητα και δίκτυο 5G για όλες τις κατοικημένες περιοχές των Κρατών – μελών, ως το 2030. Η νέα έκθεση της Eurostat σημειώνει πως έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εγκατάσταση συνδέσεων σταθερού δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως συνδέσεις πολύ υψηλής χωρητικότητας ορίζονται από τη Eurostat οι συνδέσεις οπτικών ινών ή άλλα δίκτυα που προσφέρουν παρόμοιες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Η Eurostat καταγράφει βελτίωση πανευρωπαϊκά και σε σχέση με τη συνδεσιμότητα στις αραιότερα κατοικημένες περιοχές (που ορίζονται ως οι περιοχές με λιγότερους από 100 κάτοικους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο). Μεταξύ του 2013 και του 2021, το ποσοστό νοικοκυριών σε αραιοκατοικημένες περιοχές με συνδέσεις VHCN αυξήθηκε από 4% σε 37%.

Μεταξύ των κρατών μελών, η Μάλτα είναι η μόνη που κατέγραψε 100% γενικής κάλυψης με συνδέσεις VHCN, ενώ ακολουθούσε το Λουξεμβούργο (96%), η Δανία (95%) και η Ισπανία (94%).

Το χαμηλότερο ποσοστό συνδέσεων (εξεταζόμενη χρονιά είναι το 2021) καταγράφηκε στην Ελλάδα (20%), την Κύπρο (41%) και την Ιταλία (44%).

Όσον αφορά την κάλυψη των αραιοκατοικημένων περιοχών, η Μάλτα κατέγραψε και πάλι κάλυψη 100%, ενώ ακολουθούσε το Λουξεμβούργο, η Δανία και οι Κάτω Χώρες (79% και για τις τρεις).

Η χαμηλότερη κάλυψη στις αραιοκατοικημένες περιοχές καταγράφηκε στην Ελλάδα (0%), τη Τσεχία (7%) και τη Φινλανδία (12%).

Σύμφωνα άλλωστε με τον Ευρωπαϊκό δείκτη DESI (Digital Economy and Society Index), η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας 100 Mbps ή μεγαλύτερης ανερχόταν στη χώρα μας σε μόλις 3%, έναντι 34% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι επιδόσεις αυτές κατατάσσουν την Ελλάδα στην 27η θέση μεταξύ των κρατών – μελών όσον αφορά στον υπο-δείκτη συνδεσιμότητας του δείκτη DESI.

Θυμίζουμε πως το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθερής πρόσβασης στο internet με πολύ μεγάλες ταχύτητες έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι και το τέλος Αυγούστου από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τη δράση “Gigabit Voucher Scheme”. Όπως έχει ανακοινωθεί, ο σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των νοικοκυριών και των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση Gigabit μέσω της μείωσης του αρχικού κόστους σύνδεσης και των μηνιαίων τελών για μία περίοδο 24 μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό ενίσχυσης προβλέπεται να είναι:

  • 48 € εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης
  • 16 € μηνιαίως ανά ωφελούμενο νοικοκυριό για διάστημα 24 μηνών
  • 35 € μηνιαίως ανά ωφελούμενη μικρο-μεσαία επιχείρηση για διάστημα 24 μηνών

Κάθε ενισχυόμενο νοικοκυριό ή μικρο-μεσαία επιχείρηση θα μπορεί να λάβει μόνο μία φορά ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης ενώ θα είναι δυνατή η μεταφορά της επιδοτούμενης σύνδεσης σε άλλη διεύθυνση εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης πριν την πάροδο της περιόδου των 24 μηνών τότε η επιδότησή για το υπολειπόμενο διάστημα διακόπτεται και ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει εκ νέου στη δράση.

Σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η επιδότηση του αρχικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης καθώς και μέρους του μηνιαίου τέλους για περίοδο 24 μηνών. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται στα 432€ ανά ωφελούμενο νοικοκυριό και στα 888€ ανά ωφελούμενη μικρο-μεσαία επιχείρηση. Φυσικά, το σχέδιο θα κριθεί στη πράξη, και εκ του αποτελέσματος.