ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Στην προμήθεια καινούργιου μικρού φορτηγού οχήματος προχωράει ο Δήμος Αμαρίου

Υπεγράφη σύμβαση 80.000€ από το Δήμαρχο Παντελή Μουρτζανό

Στην υπογραφή της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια καινούργιου μικρού φορτηγού οχήματος με ανατρεπόμενη χωματουργικού τύπου κιβωτάμαξα», προϋπολογισμού 80.000 €, προέβη τις προηγούμενες μέρες, παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών  «Φιλόδημος ΙΙ» και εντάσσεται στη συνολική χρηματοδότηση 28.230.000€ προς όλους τους Δήμους της χώρας με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού. Σε ότι αφορά το Δήμο Αμαρίου, το ποσό ένταξης από το πρόγραμμα έχει καθοριστεί στα 60.000 € με το επιπλέον ποσό των 20.000 € να καλύπτεται από ίδιους πόρους.

Σύμφωνα με τον κ. Μουρτζανό, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ο Δήμος Αμαρίου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το στόλο οχημάτων που διαθέτει σήμερα, συμβάλλοντας σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Καθαριότητας του Δήμου, στην κατεύθυνση, τόσο της αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και μεταφοράς υλικών από προϊόντα εκσκαφών, όσο και στη γενικότερη εκτέλεση χωματουργικών έργων.