ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΥ.ΓΕΝ.ΙΑ.Ρ: 19 Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού (WFDD)

Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Οικογενειακών Ιατρών (WONCA) και εορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010, με σκοπό να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο και τη συμβολή του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα συστήματα περίθαλψης σε όλο τον κόσμο.

Οι 3 βασικοί πυλώνες του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Γενικού Οικογενειακού Ιατρού ”ALWAYS THERE TO CARE” βασίζονται σε:

  1. Συνέχεια στην φροντίδα: Οι Οικογενειακοί Ιατροί είναι παρόντες ανά πάσα στιγμή και η συνέχεια είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της δουλειάς τους. Παρέχουν συνεχώς φροντίδα σε όλα τα στάδια της ζωής των ασθενών και σε όλες τις μικρές και μεγάλες στιγμές. Η συνέχεια στη φροντίδα επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς παρακολούθησης, όπου ο συντονισμός με ειδικούς ή με την δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια περίθαλψη είναι ζωτικής σημασίας. Τέλος, η συνέχεια αντιπροσωπεύει τη συνεχή προετοιμασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αδιάλειπτη έρευνα και την ικανότητα προσαρμογής και οικοδόμησης προσαρμοστικότητας στις αλλαγές, στις νέες τεχνολογίες, στις μεθοδολογίες και στις εκπαιδευτικές στρατηγικές.
  2. Σε όλες τις περιπτώσεις και κάτω από όλες τις συνθήκες: Οι Οικογενειακοί Ιατροί είναι πάντοτε εκεί, όπου και όποτε χρειάζονται. Πάντα στην πρώτη γραμμή – σε πόλεμο, κρίσεις, επιδημίες και περιόδους ειρήνης. Είναι μέρος των κοινοτήτων με τις οποίες συνεργάζονται, προσεγγίζουν προληπτικά και αλληλοεπιδρούν με τα μέλη, μοιράζονται τις βασικές αξίες τους, δημιουργούν μια μοναδική μακρόχρονη, σχέση με τους ασθενείς τους και χτίζουν δεσμούς εμπιστοσύνης.
  3. Παροχή φροντίδας: Η παροχή προσιτής, ισότιμης, βιώσιμης και υψηλής ποιότητας φροντίδας είναι ο βασικός λόγος που υφίστανται οι Οικογενειακοί Ιατροί. Το να λειτουργεί ο ιατρός ως Οικογενειακός Ιατρός είναι προνόμιο και ευθύνη, η έννοια της φροντίδας εμπεριέχει την παροχή ό,τι είναι απαραίτητου για την ευημερία και την προστασία των ασθενών, τον εντοπισμό των αναγκών τους και την εγγύηση του θεμελιώδους δικαιώματος όλων στην υγεία.

Βασικό δομικό στοιχείο του οικοδομήματος που λέγεται Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί ο Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός. Ο ασθενής έρχεται σε πρώτη επαφή με το Γενικό/Οικογενειακό Ιατρό, ο οποίος εκτός από την διάγνωση και την θεραπεία των προβλημάτων υγείας, είναι ο υπεύθυνος για την προαγωγή και την πρόληψη της υγείας αλλά και την αποκατάσταση και φροντίδα χρόνιων νοσημάτων, ώστε να του παρέχεται εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη και συνεχιζόμενη ιατρική φροντίδα. Όλη αυτή η συνεχιζόμενη φροντίδα χτίζει ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με ασθενείς, πολίτες, κοινότητες. Με κέντρο τον άνθρωπο και όχι την ασθένεια, η φροντίδα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την εμπιστοσύνη, με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας της ζωής. Ο Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός είναι σε θέση να εντοπίσει τις ανάγκες και να γεφυρώσει τα κενά μεταξύ της ιατρικής και της κοινωνικής φροντίδας, μεταξύ της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Η Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα είναι βασικός πυλώνας στην προετοιμασία και την οικοδόμηση ενός υγιούς μέλλοντος για όλους! Αποδείχτηκε δε, σε όλη την περίοδο της πανδημίας που συνεχίζουμε να διανύουμε ο σημαντικός και κυρίαρχος ρόλος της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, τόσο στην παρακολούθηση των ασθενών με τον ιό SARS- COVID-2, όσο και στους εμβολιασμούς στις δομές της Π.Φ.Υ. και στους εμβολιασμούς κατ’ οίκον.

Στην προσπάθεια αυτή φάνηκε και η ικανότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής να ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, για την επικοινωνία, την υποστήριξη και την εν γένει βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. Η τηλεϊατρική και οι τηλε-διαβουλεύσεις έχουν στόχο να αυξηθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλους και κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες, ακόμη και στις δύσκολες περιόδους της υποχρεωτικής απομόνωσης που έφερε η πανδημία. Οι Οικογενειακοί Ιατροί σε διεπιστημονικές ομάδες είναι το κλειδί για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, παρέχοντας σε όλους τους ασθενείς υψηλή ποιότητα και προσιτή φροντίδα. Με οδηγό και συντονιστή τον Οικογενειακό Ιατρό και την ομάδα υγείας στην ΠΦΥ ο ασθενής βρίσκει διέξοδο μέσα στο αχανές σύστημα υγείας.

Ο Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός μετονομάζεται σε «προσωπικός ιατρός», σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο της ΠΦΥ. Ο προσωπικός ιατρός θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός των δημόσιων δομών της Π.Φ.Υ. και των Τοπικών Δικτύων Π.Φ.Υ. Επιδίωξη αυτού του εγχειρήματος φαίνεται να είναι όλοι οι πολίτες, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μέρος, να έχουν πρόσβαση στις υγειονομικές δομές. Ο «προσωπικός ιατρός» θα επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη και θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή φροντίδα του. Θα αποτελεί τον σύμβουλό του για όλα τα θέματα υγείας που τον απασχολούν. Απώτερος στόχος είναι η ποιοτική διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διεύρυνση των παροχών για τον πολίτη.

Ο ρόλος του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού είναι το κλειδί για την αναδιοργάνωση και την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας. Έχει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και επιτυχία του νέου νομοσχεδίου για την υγεία. Επενδύοντας σε μια ισχυρή και ασφαλή Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στην υποστήριξη του επιστημονικού δυναμικού της, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Κέντρων Υγείας επιτυγχάνεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο η ολιστική φροντίδα, πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση του πολίτη.

Ας χτίσουμε ένα μέλλον μαζί με τους Οικογενειακούς Ιατρούς πού είναι βασική προϋπόθεση για ένα υπερσύγχρονο σύστημα υγείας!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ