ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι ΤΣΙΡΙΜΟΝΑΚΗΣ

Συλλογές από την Κρήσσα Λαογραφία -Α-

Από τον Ματθαίο Ι. Τσιριμονάκη

ΓΗΘΕΙΕΣ[1] KAI ΔΕΣΙΜΑΤΑ 1ο [2]

ΒΡΟΧΗ

Βρέξε, βρέξε Παναγιά

κάμε χιόνια και νερά,

να βραχούνε τα περβόλια,

να μας κάμουνε λεμόνια,

να τα τρώμε το χειμώνα.

ΓΑΤΕΣ

-Άγιε Σάββα κι Άγιε Μάμμα, ίντα ‘δετε στ’ αόρη[3] απού γυρίζετε;

-Είδαμε άλογα δεμένα και σφιχτοπαστουρωμένα[4]. Ως δεν μπορούν να λύσουν να μη μπορεί να λύσει ο κάτης, η κατίνα, τα κατάκια, τα Κυριακογεννημένα,τα Δευτερόγεννημένα, τα Τριτογεννημένα, τα Τεταρτογεννημένα, τα Πέφτογεννημένα, τα Παρασκευογεννημένα και τα Σαββατογεννημένα. Δένω τον τζάρουχα[5] και τη καρδιά τωνα μην μπορούν να λύσουν.

ΕΝΤΟΜΑ Κ.Λ.Π ΖΩΥΦΙΑ ΣΠΙΘΙΟΥ

Την ημέρα του Πάσχα κάνομε μια μασουλίδα[6] από παλαιό τυρί, μυζήθρα, κρέας και καλλιτσούνια και έπειτα πορίζουμε[7] απού το σπίτι και λέμε:

-Ακλουθάτε μου κατσαρίδες, καβρομαμούνες,τα ροξαλίδες, μαμούνια, μποντικοί και σαμιαμήθοι.

Όταν φτάξουμε σε κάποια απόσταση απού το σπίτι φθιούμε[8] το φαγητό απού ‘χαμε στο στόμα και λέμε:

-Αμέτε ‘δα στο (τάδε) μέρος.


[1] Ευχές κατά βασκανίας-αποτρεπτικές για κάθε κακό.

[2] Μαγική ενέργεια με σκοπό να κάνεις κακό ή να αποτρέψεις κακό.

[3] Βουνά.

[4] Δεμένα πόδια.

[5] Λαιμό.

[6] Μπουκιά.

[7] Βγαίνουμε.

[8] Φτύνουμε.