ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι ΤΣΙΡΙΜΟΝΑΚΗΣ

Συλλογές από την Κρήσσα Λαογραφία -Α7-

Από τον Ματθαίο Ι. Τσιριμονάκη

ΓΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΙΜΑΤΑ 7ο
ΠΕΡΙΔΡΟΜΟΣ[1] 1η

Σύντεκνος και συντέκνισσα ποτάμι επερνούσαν
κι εγύρισεν ο σύντεκνος κι εστράφη κι η συντέκνισσα.
Κι ως εγύρισεν ο σύντεκνος κι εστράφη κι η συντέκνισσα,
ετσά να γυρίσει κι ο περίδρομος οπίσω.

ΠΕΡΙΔΡΟΜΟΣ 2η

Άστραψε η Ανατολή κι ερόδισεν η δύση κι εβγήκε κι ο περίδρομος να πα να κυνηγήσει. Δεν ευρέθη βαπτισμένος, μυρωμένος, απ’ Άγιο Δώρος περασμένος, τη Μεγάλη Πέφτη λουτρουημένος, το Μεγάλο Σάββατο κοινωνημένος, να γητέψει το περίδρομο, με τσ’ ελιάς κλωνάρι μαυρομάνικο να μαραθεί, να ψηγυθεί[2], σαν του δωμάτου το χορτάρι. Γάιδαρος περίδρομος (τρις).

ΠΛΗΓΕΣ 1η

Στ’ όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγ. Πνεύματος. Αμήν.
Άγιε Παντελεήμονα, πρώτε γιατρέ του κόσμου ,απού γιατρεύγεις τσι πληγές και διασκορπάς τσοι πόνους.
Ως επήγες για να μάθεις τη γηθειά, που πετυχαίνει κι όπου τηνε πεις να γιαίνει. Αναγεννά να μην την πεις και δώρα να μην πάρεις ,ως εβάρηκαν[3] του Χριστού οι άνομοι Οβραίοι, ούτ’ όμπιασε[4], ούτ’ ουρίασε[5], ούτε κακασάρκωσε[6]. Ετσά να μην ομπιάσει, να μην ουριάσει ούτε να κακοσαρκώσει η πληγή του δούλου του θεού(τάδε).

ΠΛΗΓΕΣ 2η

Πάνω στα όρη, στην κορφή εβγήκε στέρνα ματωτή κι εκειά επιάσαν το Χριστό και τωνε σταυρώσαν κι ως δεν όμπιασε κι ως δεν ουριάσει. να μην ομπιάσει, να μην ουριάσει και να μην κακοσυνέψει[7] η βαρυματέ[8] του δούλου του θεού (τάδε).


[1]Ασθένεια μαστών προβάτων.

[2] Μαραθεί.

[3] Κτύπησαν, βασάνισαν.

[4] Μολύνθηκε.

[5] Γίνει κλούβιος ,γουριάζει (να βρωμίσει σαν κλούβιο αυγό).

[6] Αδύνατισε ή μολύνθηκε το δέρματος.

[7] Μολυνθεί.

[8] Πληγή.