ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Συμπόσιο με θέμα την εισαγωγή της ξένης/δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο

Συμπόσιο με θέμα την εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας στο νηπιαγωγείο, θα πραγματοποιηθεί υπό τη διοργάνωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 5 και 6 Απριλίου στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου.

Στις 05 και 06 Απριλίου του 2024 το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει Συμπόσιο με θέμα την εισαγωγή της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Με εισηγήσεις θα συμμετέχουν έμπειρες ερευνήτριες με σημαντικό έργο πάνω στην διδασκαλία και εκμάθηση/ ανάπτυξη της (ξένης) γλώσσας στην προσχολική ηλικία.

Στόχος του συμποσίου είναι να αναδείξει τις ευεργετικές προεκτάσεις της εισαγωγής της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο για τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Θα συζητηθούν:

α) οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η Αγγλική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση,

β) η σημασία της ξένης/ δεύτερης γλώσσας για την καλλιέργεια της διγλωσσίας, της πολυγλωσσίας και πολυγλωσσικότητας καθώς και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

γ) η «παρουσία» της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Ελλάδας για το Νηπιαγωγείο αλλά και στα προγράμματα σπουδών άλλων χωρών.

Τέλος, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές διδασκαλίας της ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο.

Το συμπόσιο απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές παιδαγωγικών, φιλολογικών και ξενόγλωσσων Τμημάτων, καθηγήτριες και καθηγητές ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας, γονείς και οποιαδήποτε/ οποιονδήποτε άλλη/ο ενδιαφερόμενη/ ο. Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής.

Θα χορηγηθούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις παρακολούθησης μόνο σε όσες και όσους διά ζώσης παραβρεθούν στο Συμπόσιο. Οι συμμετέχουσες/ οντες θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή εδώ: docs.google.com/forms/d/1y8A1qXLjAw6fIYg3Rn1oP3rdyXsVj9pnGm5wRfvFuq0