ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης με το ΕΛΜΕΠΑ για το ελαιόλαδο

Στον προσδιορισμό του άριστου χρόνου συγκομιδής της κύριας καλλιεργούμενης ποικιλίας παραγωγής ελαιόλαδου στην Κρήτη, της Κορωνέικης, στοχεύει η προγραμματική σύμβαση η οποία υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ – Εργαστήριο ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας.

Το έργο θέτει ως βασικό στόχο την τεκμηρίωση της σχέσης του χρόνου συγκομιδής με την άριστη ποσοτικά και ποιοτικά ελαιοπαραγωγή και τον καθορισμό των ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και εισροών για την περαιτέρω βελτίωση του παραγόμενου ελαιόλαδου.

Την ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης για βέλτιστη συγκομιδή, με τη δημιουργία δείκτη ωρίμανσης και του ανάλογου εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων από τους παραγωγούς, ανέδειξαν περιπτώσεις υποβάθμισης του παραγόμενου ελαιόλαδου που έλαβαν χώρα πρόσφατα, με δυσμενείς συνέπειες τόσο στο γεωργικό εισόδημα όσο και στην αναγνωρισμένη αξία  του προϊόντος.

Κατά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, σε αντιπροσωπευτικές ελαιοκομικές περιοχές του Νησιού, θα μελετηθούν όλες οι σχετιζόμενες παράμετροι που συντελούν στην ανάπτυξη και ωρίμανση του ελαιόκαρπου, τον σχηματισμό του ελαιόλαδου καθώς και την περιεκτικότητά του σε συστατικά σχετιζόμενα με την ανθρώπινη διατροφή και υγεία. Θα αποκτηθεί η απαιτούμενη γνώση ώστε: α) να προσδιοριστεί επιστημονικά και με ακρίβεια ο βέλτιστος χρόνος συγκομιδής του ελαιόκαρπου, με ολιστικό προσδιορισμό όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, β) να παραχθεί άριστη ποιότητα θέτοντας ορθές πρακτικές βάσεις για την βελτίωση της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη, και γ) να δημιουργηθεί ένα εργαλείο λήψης αποφάσεως για τον προσδιορισμό του άριστου χρόνου συγκομιδής από τους ελαιοπαραγωγούς.