ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνάντηση εκπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου για το open mall με στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Υπ. Ανάπτυξης

Στην συνάντηση με τον προϊστάμενο στη Μονάδα Έρευνας και Ενέργειας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝΕΚ) κ. Κουτρούκη και την κας Μωραΐτου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12/8/2022 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης, παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου για το open mall, η πρόεδρος κα. Τσικιντίκου, η Αντιπρόεδρος κα. Νικολακάκη, ο Γεν. Γραμματέας κος Λιόκαλος και ο Ταμίας-οικονομικός επόπτης κος Βασιλακάκης.

Επίσης, παρόντες στην συνάντηση ήταν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Μαλάς, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Κρεβετζάκης και ο διευθυντής του τμήματος προγραμματισμού του δήμου κ. Βώβος.

Στην συνάντηση, η πρόεδρος του Ε.Σ. αναφέρθηκε στα νέα εμπορικά δεδομένα και τις ανάγκες που προέκυψαν στην αγορά, εξαιτίας της πανδημίας και παρουσίασε τις προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης. Οι προτάσεις αφορούσαν τις τροποποιήσεις υποέργων όπως των αποξηλώσεων και την επέκταση καταστημάτων που εκτείνονται στην οδό Αρκαδίου μέχρι τη διασταύρωση Μελισσινού, ώστε να υπάρχει μια σύνδεση με το Open Mall.

Τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του υπουργείου έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με το ζήτημα της προσθήκης και άλλων (κυρίως νέων) καταστημάτων που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και σε άλλους δρόμους και ότι τα καταστήματα θα μπορούν να υλοποιήσουν ένα μέρος των παρεμβάσεων που θα προτείνει η μελέτη, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι επιλεγμένες παρεμβάσεις θα συμφωνούν με τους κανόνες της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, καθώς είναι γνωστό ότι η Παλαιά Πόλη του Ρεθύμνου αποτελεί ιστορικό μνημείο.