ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Τρίτη 22.03.2022 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019.

Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
  2. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4ου Τριμήνου 2021.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού χώρου στον οικισμό Μεσονήσια Δήμου Αμαρίου».
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού χώρου στον οικισμό Μεσονήσια Δήμου Αμαρίου».
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού χώρου στον οικισμό Μεσονήσια Δήμου Αμαρίου».
  6. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού χώρου στον οικισμό Μεσονήσια Δήμου Αμαρίου».
  7. Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αμαρίου.