ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 14:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Μελέτης Οδοποιίας, της Εταιρείας «Τέρνα Ενεργειακή», στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Υβριδικό Έργο Φράγματος Ποταμών Αμαρίου», αποτελούμενο από: α) Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις «Φρούδια – Λυγιάς – Πλατύβολο» και «Τρούλια – Χαλκιάς – Κορφή» Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου και β) Σύστημα Ελεγχόμενης Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΕΠΑΕ) στους Δήμους Αμαρίου και Ρεθύμνου, Π.Ε. Ρεθύμνου.
 2. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2024.
 3. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού. 
 4. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενου Αθλητικού Χώρου στον Οικισμό Βισταγή Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 77.100,00 €.
 5. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Υφιστάμενων Αργολιθοδομών σε Τ.Κ. της Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)», προϋπολογισμού 86.160,00 €.
 6. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Αντιστήριξη Πρανών Δημοτικής Οδοποιίας (ΚΑΠ 2019)», προϋπολογισμού 52.600,00 €.
 7. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Κοινότητα Γερακαρίου Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 160.000,00 €.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων Περιοχών: Αποστόλων – Βρυσών – Καρδακίου – Γερακαρίου – Δρυγιών – Μοναστήρακίου και Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 2.114.200,00 €.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου:  «Αντικατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων Περιοχών: Αποστόλων – Βρυσών – Καρδακίου – Γερακαρίου – Δρυγιών – Μοναστήρακίου και Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 2.114.200,00 €.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Αντικατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων Περιοχών: Αποστόλων – Βρυσών – Καρδακίου – Γερακαρίου – Δρυγιών – Μοναστήρακίου και Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 2.114.200,00 €.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Αντικατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων Περιοχών: Αποστόλων – Βρυσών – Καρδακίου – Γερακαρίου – Δρυγιών – Μοναστήρακίου και Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 2.114.200,00 €.
 12.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης για την Προστασία Τμήματος στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης για την Προστασία Τμήματος στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης για την Προστασία Τμήματος στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης για την Προστασία Τμήματος στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Κεραμοσκεπούς Στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου  (ΚΑΠ 2023)», προϋπολογισμού 21.996,07 €.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικών Δικτύων», με Δημοπρατούμενες Εργασίες, προϋπολογισμού 10.000,00 €.
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση Κεραμοσκεπούς Στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ 2023), προϋπολογισμού 21.996,07 €.
 19. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο Πλαίσιο Ένταξης της Προμήθειας «Προμήθεια Εμβολίων και Λοιπών Φαρμακευτικών Ουσιών για τον Εμβολιασμό Ζώων Συντροφιάς και την Άμεση Περίθαλψή τους σε Περίπτωση Δηλητηριάσεων», προϋπολογισμού 3.000,00 €, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων».   
 20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024 και Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο Πλαίσιο Ένταξης της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 209.870,00 €, στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»  2021 – 2027.
 21. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου έτους 2023.
 22. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου έτους 2023.
 23. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης, για την Αρδευτική Περίοδο από: 1/6/2024 έως 31/10/2024.
 24. Διαγραφές Τελών.