ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024, ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.

Παράλληλα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 17:00, είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Ακολουθεί η ημερησία διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας «Εκτέλεση Εργασιών για την Αποκατάσταση Ζημιών από τις Θεομηνίες του Νοεμβρίου 2020 στο Δήμο Αμαρίου» προϋπολογισμού 113.198,86 €.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτισμάτων (ΚΑΠ 2023)» προϋπολογισμού 15.656,59 €.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας, Οδών και Διαμόρφωση Χώρου για την Τοποθέτηση Αγάλματος στην Τ.Κ. Πλατανίων του Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 195.000,00 €.     
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πράξης: Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αμαρίου, υποέργο 1: Ανακαίνιση των Κτιριακών Υποδομών  των ΚΕΠ του Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 38.055,60 €.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 14.301,74 €.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου και Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 45.000,00 €.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Επισκευή Δεξαμενών στους Οικισμούς Δρυγιές και Άνω Μέρος» προϋπολογισμού 207.000,00 €.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευαστικές Εργασίες σε Κοιμητήρια του Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ 2020 + ΚΑΠ 2022)», προϋπολογισμού 97.630,97 €.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πράξη: Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου, υποέργο 2: Κέντρο Πολιτιστικής Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.600.000,00 €.
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης για την Προστασία Τμήματος στο Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
 11. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Εκτέλεση Έργων από τους Ο.Τ.Α. της Χώρας για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Λειψυδρίας, υποέργο: Έργα Υποδομής για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 298.000,00 €.
 12. Παράταση Προθεσμίας της Προμήθειας: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Περίφραξης και Κιγκλιδωμάτων», προϋπολογισμού 69.969,48 €.
 13. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροκτηνοτροφικής  Οδού Εντός Κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτισμάτων (ΚΑΠ 2023)», προϋπολογισμού 15.656,59 €.
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Εκτέλεση Έργων από τους Ο.Τ.Α. της Χώρας για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Λειψυδρίας, υποέργο: Έργα Υποδομής για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 298.000,00 €.
 16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024 και Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο Πλαίσιο Ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή Έργων Υποδομής για την Αποκατάσταση και Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 200.000,00 €, στο Πρόγραμμα Τ.Π.Α.  Υπουργείου Εσωτερικών 2021 – 2025.
 17. Υποχρεωτική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρίου.
 18. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, για την Ανάθεση και Υλοποίηση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Δύο Καινούριων Οχημάτων του Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ 2024)», προϋπολογισμού 87.000,00 €
 19. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

Σε ότι αφορά τα θέματα που θα συζητηθούν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, αυτά βρίσκονται αναρτημένα στο site του Δήμου Αμαρίου (amari.gr)