Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Αμάρι

Την Τετάρτη 24-6-2020 και ώρα 20:00 συνεδριάζει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Έργα Υποδομής – Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο: Επισκευή και Συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου στην Τ.Κ. Βισταγής Δήμου Αμαρίου».
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις – Διανοίξεις στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης, υποέργο νέο: Βελτίωση Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου».
  3. Αποδοχή Χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για το έργο: «Κατασκευή Τεχνικών και Βελτίωση Βατότητας στο Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», με αντίστοιχη Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
  4. Αποδοχή Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης, για Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο: «Αντικατάσταση Δικτύου Λυμάτων, Ανακατασκευή Τεχνικού και Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου», με αντίστοιχη Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
  5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
  6. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού: 48.600,54 € για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  7. Απόφαση περί αποδοχής και δημόσιας διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού 2019 – 2023 του Δήμου Αμαρίου.
  8. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έκδοση ή μη, διαπιστωτικής πράξης, για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΜΑΡΙ Μ.Α.Ε. – ΟΤΑ».
  9. Προγραμματισμός και τρόπος διεξαγωγής της πολιτιστικής εκδήλωσης: «5ο Amari Green Festival».